Ліс від фермера

Tags: 183 Views

Програма допомоги з залісення в Польщі

З 2014 року у Польщі діє програма «Підтримка залісення і створення лісових масивів». Крім фермерів, її бенефіціарами можуть бути також органи місцевого самоврядування та організаційні одиниці комун, повітів і воєводств.

Збільшення площ та стабілізація територій

Інвестиції в розвиток лісових масивів і підвищення життєздатності лісів здійснюються в Польщі як складова частина заходів, спрямованих на збільшення площі лісів за рахунок залісення і створення лісових масивів на сільськогосподарських, і несільськогосподарських землях. Крім того, це сприяє поглинанню вуглекислого газу, підтримці і підвищенню екологічної стабільності окремих лісових територій за рахунок з’єднання фрагментованих лісових комплексів, а також благотворно впливає на ґрунти, схильні до ерозії.

Лісонасадження не тільки поглинають вуглекислий газ, але і виконують безліч водоохоронних функцій. Залісення сільськогосподарських угідь збільшує інфільтрацію (проникнення) води в ґрунт, уповільнює і зменшує поверхневий стік. Зокрема залісення на ерозійних землях і схилах сприяє утриманню води в ґрунтовому профілі, фільтруючи забруднюючі речовини і обмежуючи їх поширення.

Залісення по-закону

Основою для реалізації комплексу відповідних заходів є польський Закон від 20 лютого 2015 р. «Про підтримку розвитку села за участю Європейського сільськогосподарського фонду розвитку села в рамках Програми розвитку села на 2014–2020 роки (RDP)».

Залісення в рамках RDP відповідає вимогам Нової лісової стратегії ЄС, національної стратегії Польщі, а також Угоди про партнерство з ЄС. Реалізація RDP, у кінцевому підсумку, сприятиме збільшенню лісового покриву в країні відповідно до Національної програми зі збільшення лісового покриву.

Слід зазначити, що мета ЄС, яка полягає в забезпеченні сталого лісокористування, реалізовується шляхом створення нових лісів, зокрема, і у сільській місцевості, в суворій відповідності з вимогами, викладеними в національних правилах, а також у планах залісення – документі, підготовленому для кожної території, призначеної для залісення, спеціалізованими підрозділами Державного лісового фонду.

Такий план включає, серед іншого, інформацію про видовий склад залісення, способи і терміни посадки, а також захисту розсади. Разом з тим, підтримка залісення не повинна спотворювати конкуренцію в галузі та бути нейтральною по відношенню до ринку, оскільки в основному підтримка направлена на приватних власників земель, призначених для залісення – фермерів.

Умови підтримки залісення

Фермери, у яких на фермі є земля низької якості і які хочуть посадити на ній ліс, можуть отримати підтримку для цієї мети в рамках RDP від Агентства реструктуризації та модернізації сільського господарства (ARMA). Загалом, підтримка залісення і створення лісових масивів націлена на фермерів (фізичних або юридичних осіб і групи таких осіб), які володіють або спільно володіють землею, призначеною для залісення.

Фермер, якому було присвоєно ідентифікаційний номер відповідно до положень Національної системи реєстрації виробників, облікових записів фермерських господарств та облікових записів платіжних заявок, може подати заявку на отримання допомоги. Бенефіціарами також можуть бути одиниці місцевого самоврядування та організаційні одиниці комун, повітів і воєводств.

Допомога надається бенефіціару на землі:
• які внесено до реєстру земель і будівель як землі сільськогосподарського призначення;
• які являють собою орні землі або фруктові сади;
• призначені для залісення в місцевому плані просторового розвитку, і при відсутності цього плану, коли залісення цих земель не суперечить висновкам дослідження умов і напрямків просторового розвитку комуни, і при відсутності цього плану і справжнього дослідження, коли земля призначалася для залісення в рішенні про умови забудови і забудови;
• належить фермеру, його дружині;
• площею не менше 0,1 га і шириною більше 20 м, при цьому вимоги, що стосуються ширини землі, не застосовуються, якщо земля межує з лісом або лісовою зоною.

Під залісення можна виділити не більше 20 га, у разі земель із природною сукцесією середній вік дерев або чагарників, вирощених у результаті відмови від сільськогосподарського використання, не може перевищувати 20 років. Для того, щоб такі землі були засаджені деревами, вимога про посадку лісу повинна відповідати плану залісення, підготовленому Лісовою інспекцією державних лісів.

У рамках програми фермер може отримувати три види премій:
• підтримка залісення;
• страхова премія;
• премія за залісення.

Підтримка залісення – це одноразовий фіксований платіж, який призначений для компенсації витрат на залісення і його захист. Його розмір коливається від 8307 злотих/га до 12707 злотих/га, в залежності від групи деревних порід, які використовуються для залісення (хвойні і листяні), грунту, ухилу землі і вибору методу забезпечення лісорозведення.

Фермер також може отримати гроші за огорожу лісової території в розмірі 8,82 злотих/погонний метр або за закріплення дерев із 3 кілками в розмірі 1132 злотих/га. Крім того, фермер може отримувати страхову премію за обслуговування землі, засадженої лісом.

Виплачується за 5 років з моменту залісення в розмірі від 794 злотих/га до 1628 злотих/га. Третя форма субсидії, доступна в рамках цієї програми – премія за залісення. Це фіксована ставка для покриття витрат на втрачений дохід від сільськогосподарської діяльності. Він виплачується в розмірі 1215 злотих/га щорічно протягом 12 років у період, передбачений зобов’язанням.

При цьому органи місцевого самоврядування та організаційні одиниці комун, повітів і воєводств не мають права на отримання премії за догляд та лісонасадження.

Екологічні коридори і захист ландшафту

Заходи з підтримки залісення окремих категорій земель побічно дозволять реалізувати пріоритети, направлені на відновлення, захист і збагачення екосистем, пов’язаних із сільським і лісовим господарством, шляхом підтримки посадки лісових культур на сільськогосподарських та інших землях, зокрема, в лісових анклавах або напіванклавах.

Таким чином залісення в рамках RDP буде реалізовувати конкретну мету, сприяючи розширенню існуючих лісових комплексів за рахунок залісення земель, що з’єднують менші лісові комплекси в щільні і безперервні ландшафтні структури, так звані екологічні коридори. Загалом, завдання залісення, крім секвестрації CO2, буде полягати в захисті і поліпшенні найбільш цінних природних територій.

Це означає як створення і зміцнення зв’язків (коридорів) між існуючими охоронюваними територіями за допомогою залісення, так і відмова від залісення з метою збереження природного середовища проживання, дикої фауни і флори в незмінному стані.

Таким чином на охоронюваних територіях Польщі і в мережі Natura 2000 рішення щодо залісення будуть узгоджуватися з цілями їх захисту. У той же час постійні луки будуть виключені з залісення, як і інші елементи ландшафту (екологічні землі, місця, цінні з історичної або археологічної точки зору тощо), які не призначені для залісення в документах просторового розвитку відповідної комуни.

Олександр КОЗКА,Газета “Природа і суспільство”,2020

Поширити статтю