В Україні вперше проведені роботи із сер­ти­фі­ка­ції за стан­дарта­ми PEFC International

331 Views

Першовідкривачем стало Хмельницьке обласне управління лісового та мисливського господарства.

Існує сертифікація по системах FSC та PEFC.

Отримання сертифікату PEFC підтверджує, що для виготовлення виробів із деревини використовувалися виключно сертифіковані ліси, а заготівля відповідає загальноєвропейським екологічним вимогам. 

Система PEFC розроблена для збереження лісових ресурсів, їхнього максимально раціонального використання і швидкого відновлення.

Стандарт системи PEFC – це гарантія екологічності та якості лісоматеріалів, що застосовуються при виготовленні продукції. Постійний моніторинг правильності лісокористування допомагає запобігти порушенням екологічного балансу, він сприяє зростанню площі лісу, а також поширеності цінних деревних порід, які потребують захисту людини. 

Щоб одер­жа­ти сертифікат PEFC , в пер­шу чер­гу тре­ба від­по­ві­да­ти та­ким шістьом кри­те­рі­ям ста­ло­го лі­со­уп­равлін­ня:

  • Підтримання й належне збільшення лісових ресурсів та їхнього внеску у світовий кругообіг вуглецю.
  • Підтримання життєздатності лісових екосистем.
  • Підтримання та стимулювання деревної та недеревної продуктивних функцій лісів.
  • Підтримання, збереження і обґрунтоване збагачення біологічного різноманіття у лісових екосистемах.
  • Підтримання і відповідне посилення захисних функцій лісів під час ведення лісового господарства (переважно, для захисту ґрунтів і водних ресурсів).
  • Підтримання або відповідне посилення соціально-економічних функцій і умов.

За результатами висновків аудиторської компанії, ведення лісового господарства  і лісокористування у державному підприємстві «Хмельницьке лісомисливське господарство» відповідає вимогам Національної Системи Лісової Добровільної Сертифікації. Це вже підтверджено відповідним сертифікатом лісоуправління PEFC України.

Поширити статтю