Відбувся польсько-український семінар “Ліс і лісове господарство в контексті викликів сучасності”

108 Views
Фото: НЛТУ України

24 березня 2023 року Інститутом лісових наук Варшавського університету природничих наук (Institute of Forests Sciences Warsaw University of Life Sciences) та Навчально-науковим інститутом лісового та садово-паркового господарства НЛТУ України проведено науковий семінар ׅ“Ліс і лісове господарство в контексті викликів сучасності” (Las i leśnictwo wobec współczesnych wyzwań; Forest and forestry in the context of contemporary challenges) в режимі on line.

Участь у семінарі взяли участь понад 50 учасників. Зацікавлення непересічною подією було значним, окрім слухачів та учасників Варшавського університету природничих наук та Національного лісотехнічного університету України, були науковці з лісогосподарського факультету університету Менделя у Брно, Сумського національного аграрного університету, Ужгородського національного університету, Генеральної Дирекції Державних Лісів Польщі (Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, Polska), Регіональної Дирекції Державних Лісів у Варшаві, представники громадських та недержавних організацій України та Польщі. Семінар готувався тривалий час, а формальною можливістю його проведення було підписання меморандуму про співпрацю між нашими університетами.

Модератором семінару була доц., д-р габ. Емілія Янечко – заступник директора Інституту лісових наук Варшавського університету природничих наук. Практичні заходи з організації семінару здійснювали доц., д-р габ. Емілія Янечко та проф. Георгій Гриник. Анонс події був заявлений на web-сторінках обох наукових інститутів: https://ilspg.nltu.edu.ua/2023/03/scientific-seminar-24-03-2023/https://inl.sggw.edu.pl/seminarium-naukowe-scientific-seminar-24-03-2023-r/.

Для можливості опрацювання перспектив майбутньої співпраці не тільки в науковій, але й в освітній площинах директори інститутів проф. Роман Вуйцік та проф. Степан Миклуш ознайомили учасників семінару з організаційними структурами інститутів, особливостями підготовки фахівців, освітніми програми, науковими проблемами та можливими напрямами співпраці.

Виголошені наукові доповіді розкривали подібні проблеми в наших державах, зокрема:

– “Запровадження наближеного до природи лісівництва в Україні” (проф. Г. Криницький);

– “Ідея наближеного до природи лісівництва з точки зору польського лісового господарства” (проф. Б. Бжезіцкий);

– “Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco як перспективний інтродуцент для культивування у західному регіоні України” (проф. Ю. Дебринюк);

– “Значення та заготівля деревини дугласії (Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco) у Польщі” (колектив науковців: маг. А. Гєдзовіч, д-ра. габ. Д. Застоцький та доц., д-ра габ. Г. Ляховіч);

– “Інвазійні інтродуценти як загроза втрати лісового біорізноманіття” (доц. Т. Харачко);

– “Інвазивні деревні види в польських лісах – боротися чи змиритися?” (д-р А Обідзіньский та д-р К. Марцішевська).

У наукових доповідях співробітників інститутів були розглянуті питання з організації наближеного до природи лісівництва, шляхів підвищення продуктивності українських та польських лісів, а також наслідки впливу інвазійних деревних видів на ріст та структуру лісових насаджень та біорізноманіття лісів.

Підсумовуючи проведений семінар науковці обидвох інститутів відзначили його вагомість для майбутньої двосторонньої співпраці у підготовці фахівців лісового господарства та проведення спільних досліджень для вирішення проблем, які, як виявилося, мають багато подібного в наших країнах.

Учасники семінару також відзначили позитивні тенденції у репрезентованих результатах досліджень, поділилися досвідом з ведення лісового господарства в обох країнах та висловили готовність на продовження обміну досвідом як у науковій, так і в освітній сферах.

Джерело: НЛТУ України

Поширити статтю