Чи потрібно отримувати дозвіл на експлуатацію деревообробного обладнання?

Відповідно до змін, що внесені до Порядку видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 3 березня 2020 року № 207, отримання дозволу на експлуатацію машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зокрема на експлуатацію деревообробного обладнання — відсутнє.

Таким чином, на сьогоднішній день, отримання дозволу на застосування машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, а також подання декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці під час експлуатації машин, механізмів, устатковання підвищеної небезпеки, зокрема деревообробного обладнання — не вимагається.

Між тим, працівники, що задіяні на обслуговувані деревообробних верстатів, відповідно до Переліку робіт підвищеної небезпеки, повинні проходити спеціальне навчання і перевірку знань з питань охорони праці, як під час прийняття на роботу, так і щорічно в процесі роботи, відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці та Переліку робіт з підвищеною небезпекою, затвердженого наказом Держнаглядохоронпраці України від 26.01.2005 р. № 15.

Також згідно з пунктом 7.4.1 Правил охорони праці в деревообробній промисловості, затверджених наказом Держнаглядохоронпраці України від 31.01.2005 р. № 20, працівники, які допускаються до виконання робіт у виробничих процесах деревообробної промисловості, повинні мати відповідну професійну підготовку та відповідати фізіологічним і психофізіологічним особливостям робіт, які ними виконуються.

Поширити статтю