Лісівничі установи та WWF-Україна поглиблюють співпрацю задля збереження природи

92 Views
Фото: ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України

WWF-Україна, відокремлений підрозділ “Боярська лісова дослідна стація” та навчально-науковий інститут лісового і садово-паркового господарства Національного університету біоресурсів і природокористування України поглиблюють співпрацю, об’єднуючи зусилля громадськості, науки та практики для збереження природи.

Про це повідомили у WWF-Україна та ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБІП України.

Зазначені сторони підписали меморандум про взаєморозуміння та співпрацю, який передбачає співпрацю та спільні дії у таких сферах:

 • ефективне впровадження лісового законодавства, пов’язаного із сталим розвитком та управлінням лісових територій;
 • зменшення впливу та адаптація до зміни клімату лісів, удосконалення лісового господарства, зокрема шляхом запровадження підходів з екосистемної адаптації та природоорієнтованих рішень;
 • реалізація заходів щодо недопущення втрати цінних старовікових лісів, особливо пралісів, квазіпралісів та природних лісів;
 • впровадження кращих практик менеджменту мертвої деревини та управління лісами навколо водойм;
 • втілення практик наближеного до природи лісівництва, зокрема переформування монокультур з метою створення різновидових, багатоярусних кліматично-стійких лісових насаджень;
 • вдосконалення системи електронного обліку деревини та моніторингу за проведенням рубок, особливо в лісах з високою природоохоронною цінністю;
 • впровадження та реалізації міжнародних проектів, що мають відношення до лісового господарства та які виконуються у встановленому законодавством порядку на території України сторонами цього Меморандуму;
 • підвищення рівня обізнаності та екологічної свідомості громадськості, освіти та розвитку екологічної культури населення у галузі сталого управління лісовими територіями;
 • поширення кращих природоорієнтованих практик лісогосподарських заходів шляхом залучення представників сторін до різноманітних семінарів, конференцій, форумів, навчальних і виробничих практик організованих сторонами Меморандуму.
Фото: ННІ лісового і садово-паркового господарства НУБіП України

За інформацією залучених сторін, минулого тижня відбулася також перша робоча зустріч між ННІ лісового і садово-паркового господарства, ВП НУБіП України “Боярська ЛДС” та WWF-Україна для синхронізації цілей кожної з установ щодо ведення сталого лісового господарства в Україні та визначення потенційних напрямів та шляхів співпраці. 

Так, WWF-Україна вбачає стратегічним об’єднання зусиль із науковцями та виробничниками для впровадження кращих практик, що сприяють збереженню біорізноманіття, сталому лісоуправлінню та післявоєнному відновленню. Зокрема, йшлося про напрацювання методологічної основи з наближеного до природи лісівництва у соснових лісах Полісся, збагачення підготовки кадрів й лісівничої освіти, а також формування системи управління лісовими екосистемами, змінивши парадигму заборон на діалог.

Загалом, як інформує ННІ лісового і садово-паркового господарства, під час зустрічі учасники спільно обговорили головні напрями співпраці, серед яких:

 • ефективне впровадження лісового законодавства, пов’язаного із сталим розвитком та управлінням лісових територій;
 • розробка планів заходів збереження та сталого використання лісової рослинності Київського Полісся та Лісостепу;
 • розробка навчальних програм (курсів) для студентів лісівничого та екологічного напрямів підготовки (інших зацікавлених осіб) з впровадження засад наближеного до природи лісівництва, як основи сталого ведення лісового господарства;
 • дослідження зміни корінних лісових фітоценозів в результаті створення насаджень з інтродукованих деревних видів й пошук шляхів створення корінних типів лісу;
 • створення постійних науково-дослідних стаціонарів з метою дослідження особливостей проведення несуцільних способів рубок головного користування та рубок переформування;
 • напрацювання технології створення мішаних лісових культур під пологом чистих соснових насаджень, з метою формування біологічно стійних насаджень;
 • напрацювання підходів наближеного до природи лісівництва при проведенні рубок формування і оздоровлення лісів (рубок догляду);
 • зменшення впливу та адаптація до зміни клімату лісів, удосконалення лісового господарства, зокрема шляхом запровадження підходів з екосистемної адаптації та природоорієнтованих рішень;
 • відпрацювання нормативно-правової бази та законодавства України з впровадження у природних зонах Полісся і Лісостепу несуцільних систем рубок головного користування та рубок переформування, як однієї із складових наближеного до природи лісівництва;
 • впровадження кращих практик менеджменту мертвої деревини та управління лісами навколо водойм;
 • впровадження та реалізація міжнародних проектів, що мають відношення до лісового господарства та які виконуються у встановленому законодавством порядку на території України Сторонами цього Меморандуму;
 • підвищення рівня обізнаності та екологічної свідомості громадськості, освіти та розвитку екологічної культури населення у галузі сталого управління лісовими територіями;
 • реалізація заходів щодо недопущення втрати цінних старовікових лісів, особливо пралісів, квазіпралісів та природних лісів
 • вдосконалення системи електронного обліку деревини та моніторингу за проведенням рубок, особливо в лісах з високою природоохоронною цінністю.
Поширити статтю