Міжнародні організації порушують питання щодо EUDR в Україні

204 Views
Фото: FSC Україна

22 березня 2024 року FSC Україна спільно з FAO, WWF-Україна та IPRSA проводитимуть форум «Вплив Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів на Україну: перспективи та ризики».

Євроінтеграційний вектор розвитку України, посилений Зеленим курсом та іншими політиками ЄС, передбачає глибоку трансформацію в усіх сферах національної економіки задля її стійкого зростання поряд із попередженням екологічних загроз та зменшенням кліматичних ризиків. Послідовне інтегрування підходів зеленої та циркулярної економіки, принципів низьковуглецевого зростання, сталої відбудови у всі сфери життєдіяльності тісно пов’язані із забезпеченням відповідального лісогосподарювання.  

У цьому контексті непересічне значення має Регламент ЄС 2023/1115 щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR). Важко переоцінити його потенційний вплив на державну політику й стратегію земле- і лісокористування в Україні, на гармонізацію природоохоронного та лісового законодавства з європейським. Вагомою є роль Регламенту у просуванні кращих практик лісогосподарювання, забезпеченні законності та сталості походження лісової продукції.   Отримання конкурентних переваг українського бізнесу та посилення його позицій у міжнародних ланцюгах доданої вартості також залежить від готовності держави усвідомити концептуальні засади нових європейських вимог та інтегрувати їх у системи управлінських й виробничих рішень на рівні урядових та бізнес-структур.

Відповідно до EUDR будь-який оператор або трейдер, який розміщує на ринку ЄС або експортує такі продукти, як соєві боби, яловичина, пальмова олія, деревина, какао, кава та каучук, повинен мати можливість продемонструвати, що ці продукти не походять із земель, які зазнали знеліснення або їх виробництво сприяло деградації лісів. Відповідні продукти також мають бути охоплені декларацією про належну обачність (due diligence) і вироблені згідно з чинним місцевим законодавством. Зазначене, з-поміж іншого, матиме вплив на експорт України до ЄС деревини та продукції з неї (пиломатеріалів, меблів, плит тощо), а також інших продуктів із наведеного вище переліку.

Всі ці виклики стали тригером для спільної ініціативи FSC Україна, ФАО, WWF-Україна та IPRSA щодо проведення 22 березня 2024 року форуму “Вплив Регламенту ЄС щодо знеліснення та деградації лісів на Україну: перспективи та ризики”.

Метою форуму є окреслення сутності Регламенту ЄС 2023/1115 щодо знеліснення та деградації лісів у контексті євроінтеграції, визначення його впливу на Україну, перспектив та ризиків для неї.   

Для участі у форумі необхідно зареєструватися за покликанням: https://eu.frms.link/ttwb38v/

Очікується, що форум надасть імпульс для активізації всіх зацікавлених сторін (зокрема, органів влади, бізнес-структур, неурядових громадських організацій) у питаннях сприяння реалізації нових вимог Європейської спільноти. Для цього натепер є ключовим посилення координації та взаємодії усіх зацікавлених сторін.

На додачу, FSC Україна познайомить відповідальний бізнес та зацікавлені сторони з рішеннями по зміцненню системи сертифікації з тим, щоб учасники ланцюга постачання могли відповідати всім аспектам EUDR.

Ознайомлення під час форуму відповідального бізнесу та інших зацікавлених сторін з рішеннями в системі FSC сертифікації в контексті вимог зазначеного Регламенту посилить конкурентні позиції учасників сертифікованих ланцюгів постачання як на національному, так і на міжнародному рівнях.

Див. програму заходу нижче.

Джерело: FSC Україна

Поширити статтю