Шляхи вирішення проблемних питань при лісорозведенні

127 Views
Фото: Держлісагентство

Нещодавно у Держлісагентстві відбулася нарада з обговорення проблемних питань з лісорозведення за участю фахівців Міндовкілля, Мінагрополітики, Держгеокадастру, ДП «Ліси України», народної депутатки України Юлії Овчинникової, представників ГО «Українська природоохоронна група» та ГС «Всесвітній фонд природи Україна», а також представників територіальних органів Держлісагентства та обласних військових адміністрацій.

У фокусі обговорення – проблемні питання та шляхи їх вирішення в частині використання інвазійних видів, охорони червонокнижних, збереження степових ділянок при лісорозведенні.

Варто зазначити, що на даний час поняття «степ» не врегульовано, зокрема, не визначено на законодавчому рівні порядку визначення степових ділянок та їх ідентифікації.

В свою чергу, начальник Управління лісового господарства та відтворення лісів Держлісагентства Ігор Будзінський проінформував учасників наради про те, що в даний час проходить опрацювання проєкту наказу Міндовкілля «Про затвердження Інструкції з проектування, технічного приймання, обліку та оцінки якості лісокультурних об’єктів» на замін Інструкції затвердженої наказом Державного комітету лісового господарства від 19.08.2010 № 260, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 05.11.2010 за № 1046/18341 та висловив пропозицію щодо включення в даний проєкт нормативно-правового акту норми стосовно необхідності надання актів обстеження ділянок запроектованих під лісорозведення на предмет віднесення чи не віднесення їх до «степових» при наданні на погодження зведених відомостей проектів лісових культур, лісових плантацій постійними користувачами територіальним органам Держлісагентства (пункт 23 Правил відтворення лісів затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.2007 № 303) та звернувся до учасників наради з проханням надати пропозиції щодо порядків складання, затвердження вищезгаданих актів обстеження, тощо.

Разом з тим, Ігор Будзінський запропонував розглядати виявлені степові ділянки як потенційні для заповідання у відповідності з вимогами чинного законодавства.

Заступник начальника управління екології та природних ресурсів Миколаївської обласної військової адміністрації Дмитро Мац також висловив позицію щодо даного питання та зауважив, що якщо до передачі під лісорозведення ділянка рахувалася як рілля, то дані ділянки не являються «степом», а якщо були пасовищами, то потрібно досліджувати їх додатково.

В частині розгляду питання щодо використання інвазійних видів варто відмітити, що на даний час є чинним наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03.04.2023 № 184 «Про затвердження Переліку інвазійних видів дерев із значною здатністю до неконтрольованого поширення, заборонених до використання у процесі відтворення лісів», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.04.2023 за № 642/39697 (зі змінами, внесеними наказом Міндовкілля від 24.04.2023 № 258 «Про врахування висловлених органом державної реєстрації зауважень до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 03 квітня 2023 року № 184, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 27 квітня 2023 року за№ 695/39751), норм якого необхідно дотримуватись та враховувати при проведенні лісорозведення.

Варто також відмітити, що зведені відомості проектів лісових культур, лісових плантацій, які були затверджені постійними лісокористувачами, погоджені територіальними органами Держлісагентства та розміщені на їхніх офіційних веб-сайтах до набрання чинності даного наказу Міндовкілля, можуть містити дані про використання інвазійних видів у зв’язку з тим, що перевірка та затвердження проектних матеріалів власником лісів, постійним лісокористувачем (його філією, представництвом, відділенням чи іншим відокремленим підрозділом) здійснюються до 25 грудня року, що передує проведенню лісокультурних робіт.

Проекти лісових культур розробляються за 1 рік до їх створення шляхом садіння (висівання). В окремих випадках при можливості освоєння свіжих зрубів та інших лісокультурних площ – у рік створення. Строки складання, затвердження проектів лісових культур, лісових плантацій та проектів природного поновлення, які складаються у рік створення лісових культур та внесення змін до вже затверджених проектів лісових культур, лісових плантацій та проектів природного поновлення, а також складання, затвердження та погодження відповідних зведених відомостей проектів лісових культур, лісових плантацій та проектів природного поновлення до початку виконання робіт із їх створення чинною Інструкцією не визначені. При цьому, на зрубах, які утворилися в результаті рубок в акаційових насадженнях можливе проектування виключно природного поновлення.

Стосовно вимог щодо збереження об’єктів Червоної книги України то вони встановлені відповідними порядками, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.05.2023 № 499.

Також в ході наради обговорили стан виконання екологічної ініціативи Президента України, вимоги Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо збереження лісів» від 20.06.2021 №2321-ІХ (далі – Закон 2321) та проблемних питань, які виникають при цьому.

За результатами широкого обговорення, в ході якого кожен з учасників висловив власне бачення стосовно окреслених питань, спільно напрацювали подальші кроки, зокрема:

З метою аналізу переліку ділянок, на яких планується проведення лісорозведення восени цього року, рекомендовано створити робочі групи при облдержадміністраціях за участю: представників облдержадміністрацій (відповідальних за збереження навколишнього природнього середовища), територіальних органів Держлісагентства, Держгеокадастру, постійних лісокористувачів, об’єднаних територіальних громад, науковців, представників громадськості для визначення придатних для створення лісів земельних ділянок державної та комунальної форм власності в частині виявлення ділянок, які є степовими, залісення яких є недоцільним з точки зору збереження біорізноманіття, і тих, залісення яких є доцільним. Із зазначенням деревних порід, що рекомендуються на них висаджувати з метою подальшого їх використання для досягнення оптимальної лісистості.

Враховуючи вимоги чинного законодавства при розгляді затверджених зведених відомостей проектів лісових культур, лісових плантацій та зведених відомостей природного поновлення – створити до кінця цього року на базі кожного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства лісокультурні ради, до складу яких включити представників структурних підрозділів облдержадміністрацій, відповідальних за збереження навколишнього природнього середовища, територіальних органів Держгеокадастру, наукових установ, постійних лісокористувачів та власників лісів. Також розглянути можливість залучення за згодою, в установленому порядку органів місцевого самоврядування, громадських організацій.

Окрім того, науковцям УкрНДІЛГА доручено розробити пропозиції стосовно методики визначення та віднесення земельних ділянок до степових та лучних ділянок при здійсненні лісовпорядкування. В свою чергу, фахівцями ВО «Укрдержліспроект» на основі наданих пропозицій від УкрНДІЛГА будуть розроблені методичні рекомендації визначення та віднесення земельних ділянок до степових та лучних ділянок при здійсненні лісовпорядкування.

Держлісагентство

Поширити статтю