EUDR/EUTR: як українським експортерам деревини дотримуватися вимог?

156 Views
Фото: ГО “ЛІіС”

Українські експортери часто не дотримуються усіх вимог Регламенту Європейського Союзу щодо деревини (EUTR), хибно пояснюючи це невідповідністю вимог Регламенту національному законодавству та необхідністю дотримання вимог національного законодавства, інформують у ГО “ЛІіС”.

Відтак, повідомляють в організації, виникають значні ризики для реалізації продукції на ринках ЄС, зокрема, пов’язані з використанням у виробництві деревини, заготовленої у результаті санітарних рубок; а також відсутністю прозорих зв’язків між місцем заготівлі деревини та складами для зберігання й відвантаження круглих лісоматеріалів, що використовують у виробництві.

Для того, щоб убезпечити покупців з ЄС (Операторів) від тих чи інших ризиків, а для українських експортерів (Постачальників/Виробників) спростити процес перевірки документації, ГО “ЛІіС” рекомендує Операторам здійснювати (і зі свого боку може забезпечити супровід) такі конкретні заходи:

A. Верифікація інформації від Операторів щодо законності походження деревини:

З метою здійснення верифікації третіми сторонами, серед іншого, Операторам рекомендовано збирати від Постачальників/Виробників та подавати для перевірки таку інформацію у формі електронних копій:

1. Рахунок-фактура (інвойс) із пакувальним листом, в якому зазначено кількість товару (XX1) в кубічних метрах.

2. Копії товарно-транспортних накладних (ТТН-ліс), в яких чітко вказано обсяг круглих лісоматеріалів (ХХ2), закуплених Виробником для виробництва обсягу продукції (ХХ1), відповідно заявленого в Пакувальному листі.

3. Копії офіційних дозволів (Лісорубних квитків), виданих на лісові ділянки, з яких заготовлено придбаний ХХ2 об’єм круглих лісоматеріалів. Ці документи необхідні для розуміння походження придбаної деревини.

4. Довідка (декларація) від Постачальників деревини, що поєднує кожну ТТН із відповідним лісорубним квитком. Для цього розроблено стандартний формат таблиці, доступний англійською та українською мовами.

5. Договори на закупівлю деревини, укладені між Виробником та Постачальником деревини, із зазначенням переліку порід, об’ємів та інших характеристик закупленого круглого лісу.

6. Крім того, корисно отримати Сертифікат (довідку) від Виробників, у якому зазначено обсяг виробленої продукції  (наприклад, підлогу обсягом XX1 виготовлено з одиниці XX2 придбаного круглого лісу). У Сертифікаті повинен бути зазначений баланс витрат круглого лісу (в кубічних метрах) на виробництво одного кубічного метра готової продукції з урахуванням різних сортів деревини, використаних для виробництва. 

7. Надалі, якщо виникнуть запитання щодо Ланцюга постачання та застосованих типів  рубок, третя сторона – верифікатор – може попросити надати додаткові задокументовані докази.

Б. Оцінка та зниження ризиків:

На основі інформації, наданої Операторами, третя сторона перевіряє її та оцінює виявлені ризики, а відтак повідомляє про них Операторам разом із запропонованими заходами щодо їх зменшення.

1. У випадках, коли відсутні чіткі зв’язки між ТТН та лісорубними квитками, рекомендовано надсилати запит на отримання відсутньої інформації до Постачальника деревини та заповнити вищезгадану таблицю. Ця інформація є критично важливою для перевірки походження деревини та для полегшення майбутніх перевірок на місцях лісозаготівель, коли Регламент ЄС щодо вирубки лісів (EU Deforestation Regulation – EUDR) набуде чинності. 

2. Якщо джерелом деревини для Виробників є санітарні рубки, важливо визнати, що твердження Постачальника відповідають національному законодавству України. Однак, тут також необхідно зауважити, що рішення Регламенту Європейського Союзу (EUTR) щодо України зокрема зазначає, що санітарний вид рубок разом із іншими некомерційними видами рубок (ті, які не відносять до рубок головного користування) класифікують як деревину, що має високий ризик бути заготовленою у нелегальний спосіб (за підробленими чи корупційно створеними документами).  

У “Додатку до Висновку EUTR CA щодо України” описано конкретні заходи задля зменшення ризику, які можна підсумувати так, кажуть в ГО “ЛІіС”: 

«Щоб запобігти потраплянню деревини із санітарних рубок на ринок, особливо якщо ціль її використання не полягає у придбанні дров, необхідно врахувати, що належне документування санітарних рубок – це надзвичайно складне завдання. Тому ми наполегливо рекомендуємо використовувати різні джерела інформації для підтвердження необхідності проведення та обґрунтування таких рубок. Така інформація може, зокрема, включати фотодокументування території до та після рубки, а також залучення місцевих неурядових організацій (ГО) для перевірки законної необхідності проведення профілактичних заходів, зокрема й санітарних рубок. Без будь-якої форми незалежної документації, що підтверджує необхідність проведення санітарних рубок, існує значний ризик постачання незаконно заготовленої деревини, підтвердженої сфальсифікованою документацією, незалежно від породи деревини. Особливу увагу необхідно приділяти цінним породам деревини, отриманим від санітарних рубок, щодо яких не зафіксовано масових природних явищ”.

Отже, ГО “ЛІіС” рекомендує отримати додаткові докази, що підтверджують необхідність проведення санітарних рубок, і ці докази повинні виходити за межі документації, наданої лісокористувачами.

Підсумовуючи все вищесказане, ГО “ЛІіС” виводить два ключові висновки:

1. Нині деякі Оператори вирішують, що наданих комплектів документів достатньо для підтвердження походження партій товарів у рамках дотримання EUTR, отриманих від українських експортерів, враховуючи результати перевірки ризиків, які визначають треті сторони, та беручи до уваги необхідність проведення заходів щодо їх зниження, які вони вважають доцільними за їхніх обставин. 

2. Проте, у сфері відповідальності Оператора залишається співпраця з тими Продавцями/Виробниками, які здатні збирати необхідну інформацію, що встановлює чіткий зв’язок між їхньою продукцією та місяцями лісозаготівлі (цей зв’язок буде вирішальним, коли EUDR набере чинності через необхідність надавати координати лісосік, де заготовлено придбану деревину), а також надавати інформацію, що підтверджує відсутність високих ризиків, визначених у рішеннях щодо України відповідальних за впровадження EUTR органів. Досягненню цього може сприяти або впровадження власних Систем належної обачності (DDS), або допомога держави у вигляді впровадженої покращеної системи електронного обліку деревини, яка чітко (візуально) встановлює зв’язок придбаної колоди (вказаної у ТТН-ліс) із місцем лісозаготівлі (номером лісорубного квитка і місцерозташуванням лісосіки).

Щоб отримати повнішу інформацію, ГО “ЛІіС” пропонує ознайомитися із публікаціями на цю тему англійською та українською мовами на своєму сайті.

За матеріалами ГО “ЛІіС”

Поширити статтю