Формування крон щеплених дерев сосни звичайної

82 Views
Фото: УкрНДІЛГА

У плантаційному насінництві існує проблема підвищення економічної ефективності клонових насіннєвих плантацій (КНП), зокрема підвищення їх урожайності. Науковці ДП «Клавдієвська ЛНДС» проводять дослідження щодо особливостей проведення лісогосподарських заходів на КНП і застосування найбільш ефективних методів їх експлуатації.

Одним із методів підвищення продуктивності КНП є формування крон дерев із метою зниження їх висоти та збільшення проєкції крони. Так, у Старопетрівському дослідному лісництві на КНП із розміщенням садивних місць 5×5 м (1976 року створення) у віці 7 років було проведено обрізку 1, 1,5 і 2,5 приростів, а також було обламано бруньки на верхньому й третьому зверху кільцях. Також було закладено дослід із залишенням лише трьох нижніх кілець. Через 4 роки, в 11-річному віці, на дослідних деревах було проведено обміри та обліки репродуктивних органів.

При обрізці 1 та 1,5 приростів одна з гілок верхнього залишеного кільця стає лідером і формує нову верхівку. При обрізці 2,5 приростів у більшості випадків формується багатоверхівкова крона, але з часом одна з гілок все одно стає верхівкою. Вилучення бруньок із різних частин крони також не вплинуло на її ріст, розмір і плодоношення дерева. Формування крони із трьох нижніх кілець призвело до суттєвого зниження висоти дерев, але за діаметром крони та кількістю шишок вони не відрізнялися від контрольних.

Фото: УкрНДІЛГА

У 14-річному віці на КНП було проведено інтенсивну обрізку дерев двома способами: ручним (обрізано 3 нижні й 4 верхні кільця) і механізованим, із застосуванням машини для контурної обрізки садів МКО-3 (обрізали бокові гілки та 2–3 верхніх кільця). Втрати репродуктивних органів при першому способі обрізки становили: макростробілів – 12 %, мікростробілів – 27 %, шишок – 9 %; при механізованому – 28, 45 і 25 % відповідно. Обидва способи обрізки крони не вирішили проблеми загущеності дерев на плантації, тому у віці 19 років було проведено регулярне зріджування з вилученням кожного другого ряду дерев. Виходячи з даного досвіду, нові плантації закладають із розміщенням дерев не менше ніж 7×7 м.

У 25-річному віці проведено аналіз розподілу репродуктивних органів у кроні щеплених дерев. Після обрізки на плантації сформувалися одно-, двох-, трьох- і багатоверхівкові крони. Провівши обліки, було встановлено, що трьохверхівкові крони мають більші ніж у два рази площу проєкції та врожайність у порівнянні з одноверхівковими кронами.

Таким чином, проведення заходів щодо формування крон дерев значно впливає на їх продуктивність, а також полегшує заготівлю шишок.

Враховуючи результати досліджень, проведених у Старопетрівському лісництві, а також досвід догляду за клоново-насіннєвими плантаціями ДП «Клавдієвська ЛНДС», оптимально розпочинати формування крони дерев у віці 5–7 років та проводити повторно кожні 3–4 роки.

ДП «Клавдієвська ЛНДС»:

Старший наук. співробітник, канд. с.-г. наук Григорій ШЛОНЧАК

Заступник директора з наукової роботи Володимир КЛИМКО

УкрНДІЛГА

Поширити статтю