Форум з питань EUDR в Україні: підсумки та перспективи

189 Views
Фото: FSC Україна

У заході, що проходив у міксованому форматі, взяли участь понад 200 учасників.

Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (ФАО) спільно з Forest Stewardship Council (FSC Україна), Всесвітнім фондом дикої природи WWF-Україна, проєктом Європейського Союзу «Інституційна та політична реформа дрібномасштабного сільського господарства в Україні» (IPRSA) провели багатосторонній та відкритий діалог на тему «Вплив Регламенту Європейського Союзу щодо знеліснення та деградації лісів (EUDR) на Україну: перспективи та ризики», який відбувся 22 березня в Києві.

Захід складався із двох сесій, участь у яких взяли ключові зацікавлені сторони, а саме, представники ЄС, народні депутати України, міжнародні донори, урядовці, представники лісового господарства та деревообробної промисловості, неурядові організації та академічні установи, що дозволило забезпечити досягнення мети та завдань заходу.

Перша сесія передбачала розкриття сутності Регламенту в системі європейського законодавства й політичної ініціативи «Європейський зелений курс», а також оцінювання його впливу на країни поза межами ЄС. Ключовою у цьому питанні була доповідь представника Єврокомісії, яка акцентувала на підґрунті та сутності нових вимог ЄС. Виступи представників Верховної Ради України та центральних органів виконавчої влади не лише підтримали важливість перспектив, які відкриває Регламент для України, але й  окреслили напрями гармонізації національного законодавства з вимогами ЄС, що обговорюються.

Друга сесія заходу охопила практичні аспекти застосування Регламенту з урахуванням чинної практики лісогосподарювання й збереження лісів, стану цифровізації лісового господарства, розвитку деревообробної галузі у взаємозв’язку з лісовою, потенціалу добровільних інструментів лісової сертифікації, зокрема, FSC.

Фото: FSC Україна

«Сьогоднішня дискусія щодо нових правил, які містяться у Регламенті, це питання стратегічного рівня, оскільки ці зміни матимуть вплив як на бізнес, так і на всіх гравців на цьому ринку, ‒ зауважив П’єр Вотьє, голова офісу ФАО в Україні. ‒ Спільними зусиллями та через співпрацю, ФАО має на меті підтримати і владу, і бізнес, лісові господарства в Україні, розробивши відповідні пропозиції та практичні рішення. Це дасть можливість  розбудувати інклюзивну, прозору систему управління лісовими ресурсами, і таким чином побудувати краще, стале життя».

Фото: FSC Україна

«Широке партнерство навколо цілей запобігання знеліснення та деградації лісів має стати каталізатором інтеграційних процесів лісового сектору України до ЄС, – відзначив Павло Кравець, національний представник FSC в Україні. – Наразі FSC запропонувало конкретні рішення, які підвищать готовність утримувачів FSC сертифікатів в усьому світі відповідати вимогам EUDR. Ми розпочинаємо працювати з відповідальним бізнесом та іншими зацікавленими сторонами щодо втілення рішень FSC в Україні».

Фото: FSC Україна

«Регламент EUDR нагадує нам, що значна частина процесу знеліснення є законною відповідно до законодавства різних країн. Для України болючими є питання суцільних санітарних рубок, збереження пралісів й інших цінних лісів, стале ведення лісового господарства в цілому, адже інтенсивне управління одновіковими лісами шляхом суцільних рубок і видалення мертвої деревини може мати серйозний вплив на оселища, що є проявами деградації. Не варто й забувати те, що захист лісів не повинен призводити до перетворення або деградації інших природних екосистем — степів й луків, торфовищ та водно-болотних угідь. WWF-Україна готовий допомогти дбати про цінні екосистеми і цим самим уникати порушень вимог EUDR», – зазначила Ганна Лобченко, менеджерка проєктів лісового напряму WWF-Україна.

Серед основних підсумків заходу варто зазначити такі:

  1. Існує запит від бізнесу та громадськості на отримання операційного плану впровадження Регламенту, а отже і більш тісної координації дій відповідних урядових структур України з Єврокомісією.
  2. Адаптація лісового сектору економіки України з урахування вимог Регламенту вимагає подальшої гармонізації національного законодавства зі стратегією, політиками та законодавчими вимогами ЄС, зокрема, єдиних підходів до означення базових лісівничих термінів.
  3. Реалізація вимог Регламенту є потужним мотиваційним чинником удосконалення системи управління та господарювання в лісовому секторі для запобігання знеліснення та деградації лісів, а також посилення правової відповідальності. 
  4. Добровільні інструменти, зокрема, запропоновані FSС є вагомим підґрунтям для подальшої інтеграції України до глобальної системи простежуваності ланцюжків постачання лісової продукції на додачу ІТ рішень у лісовій галузі.
  5. Формування конкурентного та транспарентного інституційного середовища, сприятиме максимальному використанню підприємствами лісового сектору України можливостей від впровадження Регламенту та забезпеченню превентивного захисту лісів. 
  6. Результативна взаємодія між учасниками ланцюжка постачання та іншими зацікавленими сторонами в питаннях оцінювання і зниження ризиків у простежуваності лісової продукції є базовою умовою для належного підтвердження відсутності знеліснення та деградації лісів.

Цей захід став лише першим заходом на шляху адаптації лісового сектору України до Регламенту EUDR. Вже зараз є очевидною потреба наступного практично орієнтованого заходу задля сприяння реалізації Регламенту з урахуванням інтересів різних цільових груп, представлених на заході.

FSC Україна

Поширити статтю