Інструмент системи контролю

Газета «Природа і суспільство»

Європейські реалії електронного обліку деревини

Однією зі складових впровадження в Україні системи управління лісовим господарством на засадах сталого розвитку є дотримання вимог Угоди про асоціацію щодо торгівлі легальною лісовою продукцією згідно з стандартами ЄС. Електронний облік є одним із інструментів існуючої в ЄС системи контролю руху деревини та законності її походження.

Регламент зобов’язує

У більшості країн Європи вже давно впроваджені автоматизовані інструменти аналізу і контролю обігу деревини на всіх етапах її трансформації. Здебільшого, вони інтегровані із суміжними державними та комерційними системами обліку, звітності, видачі дозволів, реєстрації договорів, які входять до загальної електронної системи контролю руху деревини, що базуються на новітніх інформаційних технологіях.

Вимоги щодо забезпечення торгівлі деревиною, яка має законне походження, містить регламент ЄС «Про зобов’язання операторів, які розміщують лісоматеріали та продукцію з деревини на ринку» від 20.10.2010 р. № 995/2010. Документ забороняє розміщувати на ринку ЄС незаконно заготовлені лісоматеріали та продукцію з незаконно заготовленої деревини. Зобов’язання операторів відповідно до зазначеного Регламенту ЄС полягають у необхідності використання комплексу процедур та заходів належної перевірки законного походження деревини, а трейдерів – у необхідності надання належної інформації про безпосередніх постачальників та споживачів продукції.

Електронні системи обліку деревини, що входять до національних інформаційних систем управління лісовим господарством країн-членів є одним із складових елементів перевірки законності походження деревини та запобігання незаконної її заготівлі. Зазначений Регламент та інші документи ЄС є базою для прийняття національного законодавства країн-членів та формування власних систем електронного обліку.

Так, у Польщі діє система SILP, яка акумулює в собі всі інформаційні потоки, включаючи облік, звітність та контроль. В її структуру входить низка інтегрованих між собою підсистем:

– LAS-господарська діяльність;– маркетинг-контроль за обігом деревини;– звіт-система, яка дозволяє використовувати інформацію, яка міститься у підсистемі LAS у вигляді звітів;– ACER-планування заготівлі та реалізації деревини та інші.

Електронний облік деревини проводиться в державних лісах та лісах інших користувачів у місцях лісозаготівель одночасно з їх проведенням. Система контролю руху є складовою частиною загального програмно-інформаційного комплексу, який забезпечує документо­обіг у лісовому господарстві, включаючи електронний облік, контроль і звітність всієї господарської та економічної діяльності в державних лісах. Інформаційна система передбачає наявність маркування деревини з метою здійснення електронного обліку та забезпечення підтвердження законності її походження всіма постійними лісокористувачами. Таким чином лісокористувачі уповноважуються державними органами влади здійснювати ряд облікових і контрольних функцій.

Для запобігання незаконним рубкам і нелегальному обігу деревини в Румунії з 2015 року діє інформаційна системи SUMAL. Вона є інструментом контролю руху деревини від місця її заготівлі до споживача (переробне підприємство, склад посередника, місце передачі товару імпортеру тощо) в режимі реального часу завдяки використанню системи нумерації документів і роботи з єдиною державною базою даних.

Користувачами SUMAL є практично всі учасники ринку: лісгоспи, лісовласники, деревообробні та посередницькі компанії, експортери, трейдери, органи влади та управління лісовим господарством. Операції, пов’язані із заготівлею, рухом і обробкою деревини, фіксуються в системі у встановлені законодавством строки шляхом внесення інформації до єдиного сервера як самими працівниками лісгоспів при лісозаготівлі, так і суб’єктами підприємницької діяльності при вивезенні лісопродукції. При цьому деревина, яка не внесена в систему, вважається незаконною і може бути вилучена. Для забезпечення оперативного внесення інформації користувачами розроблені спеціалізовані доповнення та різні алгоритми роботи з системою для кожного виду діяльності.

Система електронного обліку та контролю руху лісопродукції в Швеції управляється незалежною ІТ-компанією. За допомогою системи забезпечується облік деревини, даних вимірювань, угод щодо деревини та моніторинг руху лісопродукції. Користувачами є власники лісу, лісопильні компанії та інші учасники ринку.

Базовим компонентом системи є підсистема обліку деревини VIOL, яка працює в онлайн-режимі через інтернет. За допомогою спеціальних сервісів система формує документ, призначений для ідентифікації походження деревини та стеження шляху її руху з лісу до деревообробного підприємства, або іншим споживачам.

Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь