Підсумки діяльності лісового господарства України

У цій публікації підсумовано діяльність лісового господарства України протягом 2013 року загалом та по регіонах зокрема, порівняно минулорічні показники з попередніми роками.

Лісове господарство: обсяг продукції, робіт і послуг

За підсумками діяльності 2013 року, обсяг продукції, робіт і послуг лісового господарства України становив 6363,9 млн грн (у фактичних цінах; без ПДВ), із них обсяг продукції лісозаготівель – 5695,7 млн грн, що становить 89,5% загального обсягу.

Минулоріч лісогосподарські підприємства виготовили продукції й надали послуг на суму, яка на 7,6% більша ніж у 2012 році (5911,6 млн грн). Для прикладу 2000-го ця сума становила 744,4 млн грн, а 2005-го – 1991,1 млн грн. Починаючи з 2010 року (після пов’язаного зі світовою фінансово-економічною кризою спаду 2009-го) цей показник щороку зростає, хоча в останні два роки темп зростання суттєво знизився. У 2010-му та 2011-му він становив відповідно 30,6 та 38,5% (це, до речі, найвищий протягом 2008–2013 років показник), а 2012-го він зменшився до 4,2%.

обсяги продукції лісового господарства

Зменшився й темп зростання обсягу коштів від лісозаготівлі. Якщо у 2011 році обсяг продукції лісозаготівель у вартісному вираженні, порівняно з попереднім роком, зріс на 42,3%, то 2012-го він становив лише 4,4%, а минулоріч дещо збільшився, сягнувши значення 8,6%.

Лідером за обсягами продукції, робіт і послуг, наданих лісовими господарствами у 2013 році, є Житомирська область – 984,0 млн грн. Слід зазначити, що це єдина область, частка якої за підсумками минулого року у загальнодержавному обсязі продукції, робіт і послуг перевищує десятивідсотковий бар’єр і становить 15,46%. Зовсім трішки до десятивідсоткового бар’єру не дотягнулася Рівненська область, частка якої дорівнює 9,90%, а вартість її продукції, робіт і послуг – 630,2 млн грн. За ними слідують такі області: Київська – 461,6 млн грн (без м. Києва, який із обсягом 75,0 млн грн посідає 18 місце); Львівська – 436,4 млн грн; Чернігівська – 429,0 млн грн; Івано-Франківська – 378,9 млн грн; Сумська – 378,1 млн грн; Закарпатська – 372,2 млн грн; Волинська – 336,6 млн грн. Замикає десятку лідерів Чернівецька область, минулорічна сума продукції, робіт і послуг лісового господарства якої становила 291,3 млн. грн. «Аутсайдерами» є Дніпропетровська (36,0 млн грн), Миколаївська (35,8 млн грн) та Запорізька (32,3 млн грн) області.

Сумарний обсяг продукції, робіт і послуг лісового господарства Автономної Республіки Крим та м. Севастополь у 2013 році становив 51,4 млн грн, або 0,81% загального обсягу.

Найбільше зростання обсягів зафіксоване в Одеській області, лісові господарства якої минулоріч надали продукції, послуг та робіт на 42,2% більше, ніж 2012-го. За нею слідують Львівська – 15,9%, м. Київ – 13,9%, Житомирська – 13,8, і Чернігівська – 12,9% області.

Найбільше зниження обсягів продукції, робіт і послуг лісового господарства торік зафіксоване в Автономній Республіці Крим (без урахування м. Севастополь) та Дніпропетровській області – 4,5%. На суму, що на 2,1% менша, ніж у 2012 році, виготовили продукції й надали послуг лісогосподарські підприємства Сумської області. У Миколаївській цей показник зменшився на 2,0%, Харківській – на 0,8%, а Чернівецький – на 0,7%. Саме Чернівецька область завершує список регіонів, у який зафіксоване зниження порівняно з 2012 роком.

У кожній області частка лісозаготівель в обсягах продукції, робіт і послуг лісового господарства різна. Максимального значення у 2013 році вона сягнула у Сумській області – 98,6%, що становить 372,8 млн грн. У регіоні, який є лідером за обсягом продукції, робіт і послуг, а саме у Житомирській області, частка лісозаготівель становить 98,1%. У грошовому вираженні це 965,3 млн грн. Такою самою є й частка лісозаготівель у Хмельницькій області, щоправда, тут цей вид діяльності забезпечує значно менше коштів, ніж у Житомирській, а саме 218,3 млн грн. Лише на одну десяту їм поступається Рівненська область, де частка лісозаготівель в обсягах продукції, робіт і послуг лісового господарства дорівнює 98,0% (617,6 млн грн). Та не в усіх регіонах лісозаготівля є головним джерелом отримання коштів. Перш за все, це стосується малолісистих територій. Так, наприклад, в Одеській області частка лісозаготівель у загальному обсязі вартості продукції, робіт і послуг становила 26,9%. Ще меншим цей показник є у Донецькій (22,7%), Миколаївській (21,6%) та Запорізькій (11,1%) областях. В Автономній Республіці Крим частка лісозаготівель у 2013 році становила 20,2% (без урахування м. Севастополь, де цей показник становив 4,2%).

Лісове господарство: заготівля деревини

обсяги заготівлі ліквідної деревини

У 2013 році вітчизняні лісогосподарські підприємства заготовили 18021,9 тис. м³ ліквідної деревини, що на 2,9% більше, ніж у 2012-му. Із цього обсягу «Лісоматеріали круглі» – 8102,1 тис. м³, «Дров’яна деревина для технологічних потреб» – 4367,2 тис. м³, «Дрова для опалення» – 4960,9 тис. м³.

Для виробництва пиломатеріалів і заготовок минулоріч заготовили 6217,1 тис. м³ деревини (на 5,7% більше, ніж 2012-го), з них:

  • хвойні – 5024,7 тис. м³ (108,3% до 2012-го);
  • дубові – 484,5 тис. м³ (98,2% до 2012-го);
  • букові – 228,8 тис. м³ (108,9% до 2012-го);
  • ясеневі – 117,4 тис. м³ (96,3% до 2012-го);
  • інші – 361,7 тис. м³.

Найбільше ліквідної деревини минулоріч заготовили у Житомирській (2881,5 тис. м³), Рівненській (1615,4 тис. м³), Чернігівській (1461,9 тис. м³), Київській (1357,9 тис. м³, без урахування м. Київ, де обсяг заготівлі ліквідної деревини у 2013 році становив 286, 8 тис. м³) та Львівській (1266,4 тис. м³) областях.

Структура заготівлі лісоматеріалів круглих

На 3,2% збільшився минулоріч обсяг заготівлі лісоматеріалів круглих – їх заготовили 8102,1 тис. м³. Лідерами за обсягами заготівлі лісоматеріалів круглих є такі області: Житомирська – 1455,1 тис. м³, Чернігівська – 835,9 тис. м³, Волинська – 822,6 тис. м³, Рівненська – 672,8 тис. м³, Київська – 588,6 тис. м³ (654,6 тис. м³ із врахуванням м. Київ). Цікаві статистичні дані щодо Запорізької області. При обсягу заготівлі ліквідної деревини у 2013 році 25,1 тис. м³ (усе не від рубок головного користування) у графі «Заготівля лісоматеріалів круглих» для цього регіону стоїть прочерк. До речі, це єдина область, де минулоріч не заготовили лісоматеріалів круглих.

Порівняно з 2012 роком, у 2013-му на 0,7% зменшився обсяг заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб, та на 8,2% збільшився обсяг заготівлі дров для опалення.

До п’ятірки лідерів за обсягами заготівлі дров’яної деревини для технологічних потреб входять: Житомирська – 598,6 тис. м³, Київська – 342,4 тис. м³ (без урахування м. Київ), Івано-Франківська – 339,9 тис. м³, Черкаська – 332,4 тис. м³ та Львівська – 306,5 тис. м³, області. Найбільший приріст заготівлі цієї лісопродукції зафіксовано у Миколаївській області – 32%.

Житомирська і Київська області очолюють і рейтинг найбільших заготівельників дров для опалення – відповідно 754,9 та 426,0 тис. м³ (показник Київської області наведено без урахування м. Київ). Окрім них, до п’ятірки лідерів входять ще такі області: Закарпатська – 410,8 тис. м³, Львівська – 403,4 тис. м³, Чернігівська – 355,2 тис. м³.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО: ЗАХОДИ ЛІСОГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

площа рубок лісів

Загальна площа рубок та заходів лісогосподарської діяльності у 2013 році – 415,4 тис. га, що становить 99,6% показника 2012-го. Відновлено 67,7 тис. га лісів. Найбільша площа відновлення лісів є у Житомирській області – 8503 га. За нею слідують Рівненська (6719 га), Луганська (4610 га), Волинська (4243 га) та Чернігівська (4125 га) області. Із цієї п’ятірки лише у Луганській області зафіксоване зменшення площі відтворення лісів, порівняно з 2012 роком, на 10,9%. Показово, що за площею відновлення Луганщина випереджає регіони, у яких рубки здійснюють на значно більших територіях.

лісові пожежі

Протягом минулого року на землях лісового фонду зафіксовано 1113 пожежі загальною площею 418 га, що становить лише 12% показника 2012 року. Сума збитків, заподіяних лісовими пожежами, – 1376,2 тис. грн. Найбільша площа лісових пожеж була у Сумській обл. – 113 га, що на 85,2% більше попереднього року. Вартість завданих збитків тут оцінили в 75,6 тис. грн. Хоча площа пожеж на Сумщині і найбільша, та найзначніших збитків від них минулоріч зазнала Львівська область – 255,9 тис. грн. У таку суму оцінили збитки, що їх завдали 13 пожеж пройшовши 14 га лісових земель.

Лісові пожежі, за даними Державної служби статистики України, у Вінницькій та Чернівецькій областях минулоріч не зафіксовано.

Лісові господарства України протягом 2013 року ліквідували осередки шкідників і хвороб лісу на площі 185,8 тис. га. Найбільше протягом року осередків шкідників і хвороб лісу виникло у Харківській області – на площі 20,8 тис. га. Трішки менше у Чернігівській – 20,5 тис. га. Значно краща ситуація у Полтавській та Волинській областях, де осередки шкідників і хвороб лісу протягом минулого руку виникли на площі 13,5 і 10,1 тис. га відповідно. В усіх інших областях цей показник не перевищував 9,0 тис. га.

Площа проведених минулоріч робіт із захисту лісів від шкідників і хвороб лісу становить 99,6 тис. га., що на 11% більше, ніж 2012 року. На 61,9% площі захист здійснено із використанням біологічних препаратів, а на решті – хімічних.

ЛІСОВЕ ГОСПОДАРСТВО: ПОРУШЕННЯ ЛІСОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

Загалом протягом 2013 року зафіксовано 8264 випадки порушення лісового законодавства, внаслідок чого знищено або пошкоджено 24,4 тис. м3 деревини, а заподіяна шкода становить 63,7 млн грн. Найбільше порушень зафіксовано у Львівській області – 1813 випадки, найменше – у Миколаївській – 11. «Лідирує» Львівщина й за показником заподіяної шкоди від порушення лісового законодавства, який дорівнює 15,5 млн грн. Щоправда, це на 29,4% менше, ніж 2012 року.

Унаслідок порушення законодавства найбільше знищено або пошкоджено деревини у Закарпатській області – 6100 м3. Це внаслідок 509 випадків порушень, завдані збитки від яких оцінено у 13,9 млн грн. Не значно відстала знову ж таки Львівщина – тут, унаслідок порушення законодавства, знищено або пошкоджено 5282 м3 деревини.

Найменше збитків порушення лісового законодавства завдали у Миколаївській та Полтавській областях – 0,1 млн грн.

Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь