Вплив зміни клімату та вітру на лісове господарство Латвії

74 Views
Фото: LVM

Збитки від буревію в серпні цього року на території, якою управляє АТ “Латвійські державні ліси” (LVM), склали понад 100 тис. м3 поваленої або зламаної деревини, а в природному парку LVM в Тервете, популярному туристичному місці в Земгале, були повалені і вирвані з корінням тисячі дерев, що змінило звичний ландшафт парку.

LVM активно працює над адаптацією своєї господарської діяльності до викликів, пов’язаних зі зміною клімату: розробляються методи виявлення небезпечних природних явищ та цифрові інструменти для швидкої ідентифікації та оцінки потенційних ризиків збитків, впроваджуються економічні заходи для швидкого запобігання збиткам, вдосконалюються методи і прийоми господарської діяльності, проводиться навчання співробітників і партнерів щодо співпраці для поліпшення їх розуміння ризиків і можливостей, пов’язаних зі зміною клімату, а також проводяться різноманітні дослідження у співпраці з латвійськими науковими установами.

Найбільший ризик – вітер

Як показали дослідження вчених, вітер є найпоширенішим стихійним природним лихом в європейських лісах, завдаючи значної соціально-економічної та екологічної шкоди, а частка пошкоджених насаджень за останні десятиліття має тенденцію до зростання.

Очікується, що фінансові втрати лісівників від буревіїв зростатимуть не лише через їхню частоту, але й через зміни в характері пошкоджень: вища швидкість вітру збільшує ймовірність ламання дерев, тим самим зменшуючи частку найцінніших порід, які б в іншому випадку можна було б отримати із зрубаних дерев під час проведення санітарних рубок. Хоча березові деревостани вважаються більш стійкими до вітровалів, ніж, наприклад, ялинові чи осикові, вони також зазнають щораз більших пошкоджень, що частково пояснюється пошкодженням дерев сильними вітрами в період, поки дерева вкриті листям.

Первинне та вторинне ушкодження дерев внаслідок дії вітру

При дії вітру на стовбур дерева виникають значні структурні пошкодження дерева, наприклад, стискання судин або трахеїд (первинне пошкодження), яке також відбувається, коли вітрове навантаження менше, ніж необхідне, щоб повалити або зламати дерево (вторинне пошкодження).

Під впливом первинного руйнування дерево залишається життєздатним, але його стійкість і довговічність знижується. У довгостроковій перспективі первинне пошкодження внаслідок дії вітру сприяє загибелі дерева під впливом різних несприятливих умов, таких як вітрове навантаження, посуха, поширення шкідників або хвороб. Первинні пошкодження можуть бути оборотними, оскільки дослідження показали, що дерева відновлюють свою механічну стійкість, але це повільний процес, під час якого ослаблене дерево піддається регулярному впливу вітру та інших факторів ризику пошкодження протягом тривалого періоду часу. Це, своєю чергою, збільшує ризик структурних пошкоджень, а отже, ризик зламу або падіння навіть при слабкому вітрі.

Фото: LVM

Стійкість деревостану до впливу вітру

Параметри окремих дерев, а також таксаційні показники всього деревостану, такі як густота, середня висота і діаметр, породний склад і режим ведення лісового господарства, характеризують стійкість деревостану до пошкоджень вітром.

Найвищі дерева в деревостані більше піддаються впливу вітру, а товстіші дерева є більш витривалими. З іншого боку, під час фази швидкого росту дерева в густіших насадженнях можуть мати більше співвідношення висоти до діаметра, що знижує їхню стійкість. “Найбільші дерева в деревостані, а також ті, що знаходяться на краях просік, можуть витримати вітрові навантаження в 7-15 разів більші, ніж дерева середньої висоти та другого ярусу. Цей механізм особливо важливий у неоднорідних деревостанах, де хитання дерев при вітрі нерівномірні. Загибель дерев, що зупиняють або затримують вітер, може призвести до зниження стійкості всього насадження, оскільки структура деревостану суттєво впливає на його загальну стійкість до руйнівної дії вітру”, – коментує висновки вчених Елмар Петргофс, керівник проєкту розвитку LVM.

Різні породи дерев мають різну вітростійкість. Для окремих дерев навантаження, необхідне для досягнення первинного і вторинного руйнування, збільшується зі збільшенням об’єму стовбура. Наприклад, часто найбільших розмірів досягає осика, але в міру зростання у неї часто формуються високі і асиметричні крони, піддаючи таким чином деревостан більшому впливу вітру і знижуючи його стійкість. Береза, з іншого боку, хоч і зігнута, буде більш стійкою до вторинних пошкоджень внаслідок дії вітру, оскільки вдала адаптивність її кореневої системи забезпечує значну стійкість навіть на нестабільних ґрунтах. Ялина має неглибоку кореневу систему, яка є особливо стійкою до руйнування як форми вторинного пошкодження. Проте, коли ялина знаходиться у другому ярусі деревостану, ризик ушкодження вітром є меншим.

Що науковці рекомендують лісівникам?

Щоб зменшити шкоду від вітру, вчені рекомендують робити деревостани більш однорідними як за видовим складом, так і за розмірами окремих дерев. Це особливо важливо із збільшенням висоти деревостану, а разом з нею і очікуваного вітрового навантаження. Тому ранні рубки догляду та головні рубки слід проводити після досягнення цільового діаметру. Це дасть змогу скоротити період часу, протягом якого стиглі деревостани піддаються ризику пошкодження вітром.

В Європі за останні 20 років великі циклони спричинили шкоду лісовим насадженням у розмірі понад 340 млн м3. Загалом за цей період було зафіксовано близько 89 тис. випадків пошкодження лісових насаджень на загальній площі близько 1 млн га. Обсяг деревини, пошкодженої буревіями, зростає разом із загальним запасом в європейських лісах, але при цьому також спостерігається статистично значуща тенденція до збільшення частки пошкодженої деревини.

За матеріалами LVM

Поширити статтю