WWF-Україна не підтримує законопроєкт 9516, який суперечить євроінтеграційним зобов’язанням України

31 Views
Фото ілюстраційне. Джерело: WWF-Україна

WWF-Україна не підтримує законопроєкт 9516 та вважає, що його положення не розв’язують питання суцільних санітарних рубок та суперечать євроінтеграційним  зобов’язанням України.

Законопроєкт 9516 виник як відповідь на рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо перегляду розміру площ санітарних рубок лісу у контексті розгляду змін до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Положення цього документу були розглянуті Робочою групою з питань розроблення законодавчих ініціатив стосовно проведення оцінки впливу на довкілля, що створена для напрацювання узгодженого бачення різних зацікавлених сторін. До її складу входять народні депутати України, уповноважені органи державної влади, профільні лісові наукові установи, екологічні неурядові організації.

Законопроєкт містить більшість норм, які напряму не пов’язані зі змінами до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” в частині суцільних санітарних рубок. Натомість вони стосуються обмежень або скасування повноважень Міндовкілля у сфері управління лісовими ресурсами, закріплення на законодавчому рівні районування природних зон з метою збільшення площі для лісовідтворення, запровадження процедури ОВД при зміні цільового призначення земель. За результатами обговорень Робочої групи, було висловлено взаємну згоду щодо вилучення цих положень і концентрації власне на дискусійних питаннях щодо  суцільних санітарних рубок.

У поточній редакції законопроєкту пропонується повністю скасувати обмеження на суцільні санітарні рубки (ст. 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”) незалежно від причин і проводити оцінку впливу на довкілля  виключно для фонду рубок головного користування та в межах природно-заповідного фонду (ПЗФ). Варто зауважити, що згідно з нормами чинного законодавства суцільні рубки на території об’єктів ПЗФ і так підлягають процедурі ОВД або заборонені залежно від категорії ПЗФ.

Компромісна пропозиція WWF-Україна полягала в тому, щоб зняти обмеження на суцільні санітарні рубки для експлуатаційних штучних лісів у випадку ліквідації наслідків стихійних лих: верхових лісових пожеж та суцільних буреломів. 

Скасування обмежень на суцільні санітарні рубки у всіх випадках (наразі процедурі ОВД підлягають усі суцільні рубки площею понад 1 га) у природних старовікових лісах поза межами природоохоронних лісів призведе до подальшого їх зникнення та деградації. Не дивлячись на прогрес щодо охорони старовікових лісових масивів протягом останніх років, переважна більшість таких лісів досі знаходиться поза державною охороною. Згідно з Лісовою стратегією ЄС до 2030 року, всі старовікові ліси мають бути збережені.

З цією метою WWF-Україна запропонував також включити до ст. 3  Закону України “Про оцінку впливу на довкілля” доопрацювання в контексті виконання вимог: 

  • ст. 85 Лісового кодексу України щодо охоронних зон для збереження біорізноманіття у лісах;
  • Бернської конвенції;
  • ​Реалізації положень Директиви 92/43/ЄЕС про охорону природних середовищ існування та дикої флори і фауни, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом, до 01.09.2021 р.

​Враховуючи, що переважна більшість положень законопроєкту були відхилені через відсутність спільної візії щодо питань суцільних санітарних рубок, WWF-Україна пропонує відхилити законопроєкт 9516 і продовжити засідання Робочої групи, щоб напрацювати альтернативний законопроєкт, який стосуватиметься саме суцільних санітарних рубок та буде спрямований на захист лісових екосистем, збереження біорізноманіття та відповідність європейському законодавству.

WWF-Україна

Поширити статтю