Держлісагентство розробило і подало на погодження Проєкт Закону України «Про залучення інвестицій та економічне стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування»

120 Views
Фото: Держлісагентство

Як повідомляють у Держлісагентстві, на виконання Пункту 545 Плану пріоритетних дій Уряду на 2023 рік, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 березня 2023 року № 221-р, з метою вжиття заходів щодо запровадження механізмів залучення інвестицій для відновлення лісів та лісорозведення Державним агентством лісових ресурсів України розроблено та подано на погодження Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України Проєкт Закону України «Про залучення інвестицій та економічне стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування».

Як зазначають у Держлісагентстві, актуальність та необхідність прийняття цього законодавчого акту обумовлені відсутністю дотепер в законодавчому полі механізмів економічного стимулювання для лісокористувачів та власників лісів із здійснення ними лісовпорядкування.

Зокрема, чинним законодавством не врегульовано питання:

  • принципів економічного стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування;
  • залучення громадськості в процесі здійснення заходів економічного стимулювання;
  • не визначено повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері залучення інвестицій та економічного стимулювання заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування;
  • не визначено термін «вуглецевий сертифікат», механізми його видачі, обіг та погашення, а також ведення реєстру.

Отож, як йдеться у повідомленні Держлісагентства, метою розробки Проєкту Закону є встановлення правових, організаційних та фінансових засад регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі залучення інвестицій та економічного стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування.

Окрім того, Законопроєкт врегульовує питання щодо видачі та обігу вуглецевих сертифікатів, що матиме позитивний вплив на суб’єктів господарювання, громадян та органи державної влади.

Також у Держлісагентстві відзначають, що в даному Законопроєкті вперше визначено термін «вуглецевий сертифікат».

Згідно з положеннями даного Законопроєкту, економічне стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування здійснюється із дотриманням наступних принципів:

– безперервності та невиснажливості використання лісових ресурсів;

– ведення лісового господарства на засадах сталого розвитку;

– застосування науково обґрунтованого підходу для реалізації та розвитку діяльності, пов’язаної з економічним стимулюванням впровадження заходів з лісорозведення;

– наявності прямого причинно-наслідкового зв’язку між здійсненням заходів з лісорозведення, здійснення лісовпорядкування та економічним стимулюванням.

Проєктом Закону визначено:

  1. Повноваження органів виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері залучення інвестицій та економічного стимулювання заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування;

2. Процедуру видачі, обігу, погашення та анулювання вуглецевих сертифікатів;

3. Здійснення контролю за результатами заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування;

4. Правові засади укладання договору на залучення інвестицій для впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування, а також обов’язковість ведення Єдиного реєстру вуглецевих сертифікатів.

У Держлісагентстві зазначають, що впровадження в дію норм Проєкту Закону України «Про залучення інвестицій та економічне стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування» сприятиме досягненню Другого Національно-визначеного внеску України до Паризької угоди 2015 року та зменшенню впливу глобальних змін клімату в цілому, а також забезпечить:

– збільшення обсягів поглинання та нагромадження парникових газів, аерозолей або прекурсорів парникового газу в результаті збільшення площі лісів;

– збільшення площі лісів, в результаті чого збільшиться лісистість країни;

– запровадження сталого ведення лісового господарства;

– покращення інвестиційного клімату держави, зокрема у сфері лісового господарства;

– отримання можливостей отримання компенсацій витрат та залучення інвестицій на впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування, що сприятиме збільшенню обсягів лісорозведення (створення нових лісів).

– можливість виходити на вуглецеві ринки та отримувати додаткові кошти на стале ведення лісового господарства

У Держлісагентстві також зауважують, що прийняття даного Законопроєкту дозволить встановити правові, організаційні та фінансові засади регулювання суспільних відносин, що виникають у процесі залучення інвестицій та економічного стимулювання впровадження заходів з лісорозведення та здійснення лісовпорядкування, а також видачі та обігу вуглецевих сертифікатів.

Довідка: Вуглецевий сертифікат – документ, який підтверджує, що його власник вжив заходів для абсорбції певної кількості парникових газів. Як стверджують у Держлісагентстві, в майбутньому продаж сертифікатів може приносити лісовій галузі Україні прибутки не менше, ніж продаж лісоматеріалів.

Поширити статтю