Інвентаризація осередків шкідників та захворювань в лісах України: важливий крок у збереженні природних ресурсів!

114 Views
Фото: Держлісагентство

Ліси — надзвичайно важливий ресурс для нашої планети, вони забезпечують землю киснем, фільтрують забруднене повітря, слугують захисним бар’єром прибрежних та полезахисних територій, а також є джерелом деревини та інших корисних ресурсів.

Однак, їхнє здоров’я та стабільність знаходяться під загрозою через різноманітні екологічні виклики: зміни клімату, шкідники, інфекційні захворювання та антропогенний вплив. Саме тому важливо проводити інвентаризацію осередків шкідників та захворювань.

«Інвентаризація — це не просто обов’язкова процедура для ведення статистики, вона дозволяє визначити стан лісових ресурсів, розробити стратегії їхнього збереження та сталого використання. Дана процедура включає в себе систематичний збір та аналіз даних про стан та ресурси лісового фонду України, що допомагає фахівцям краще розуміти, як ефективно управляти лісом, щоб попередити масове розмноження шкідників та інфекційних захворювань», – інформує Олена Назаренко, завідуюча лабораторією ДСЛП «Харківлісозахист».

Для успішного виконання цієї процедури працівники лісозахисних підприємств виконують наступні кроки:

  1. Підготовчий етап: на початку інвентаризації визначаються цілі та обсяг робіт, обираються ділянки, формуються робочі групи.

2. Збір даних: на цьому етапі проводиться лісопатологічне обстеження насаджень, за зовнішніми ознаками визначаються шкідники та інфекційні захворювання.

3. Аналіз результатів та рекомендації: на основі результатів інвентаризації розробляються рекомендації для дальшого управління лісовими ресурсами. Цей етап включає в себе плани збереження лісів, визначення загрози для лісу, заходи для зменшення негативного впливу різних чинників на ліс.

В свою чергу, використання сучасних технологій та наукових методів дозволяє зробити інвентаризацію більш точною та ефективною, що є важливим аспектом в забезпеченні сталого розвитку лісового фонду України.

Джерело: Держлісагентство

Поширити статтю