Міжнародний науково-практичний форум «Продовольчі системи України: повоєнне відновлення та забезпечення сталого розвитку

56 Views
Фото: УкрНДІЛГА

15–16 травня на базі Державного біотехнологічного університету в онлайн-режимі відбувся Міжнародний науково-практичний форум «Продовольчі системи України: повоєнне відновлення та забезпечення сталого розвитку» за участі представників Офісу Продовольчої та Сільськогосподарської Організації (ФАО ООН). Під час форуму обговорено широке коло проблем: стан ґрунтових і рослинних ресурсів сільського та лісового господарства в контексті екологічних змін і наслідків воєнних дій; біотехнологічні й екологічні аспекти відновлення та подальшого розвитку агропродовольчого комплексу України; становлення національного потенціалу для вирішення проблем громадського здоров’я; питання щодо сталого ланцюга харчування; розбудова машинобудування та розвиток агропромислового виробництва України в післявоєнний період, питання надійної роботи енергетичного сектору України та трансформації продовольчих систем.

Завідувачка лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА, доктор с. г. наук Світлана Распопіна представила доповідь «Екологічні наслідки знищення лісів в Україні та шляхи їхнього усунення в післявоєнний період». У доповіді наголошено на важливості підвищення рівня лісистості України, що сприятиме оптимізації земельного фонду України та зупиненню деградації її ґрунтового покриву. Також було висвітлено вплив війни на стан лісів й основні проблеми лісовідновлення та лісорозведення в післявоєнний період.

Фото: УкрНДІЛГА

У підсумку доповіді зауважено, що процес створення лісів у післявоєнний період набуває специфічності й потребує підвищення ефективності за мінімізації капіталовкладень. Цей процес може бути реалізованим через системний науковий підхід, який передбачає комплексну оцінку обсягів і першочерговість об’єктів лісовідновлення й лісорозведення та має ґрунтуватися на лісотипологічних засадах, застосуванні дистанційних методів моніторингу стану лісів й інноваційних технологій лісовирощування.

Форум привернув увагу спільноти та висвітлив нагальні проблеми й шляхи вирішення питань повоєнного відновлення та сталого розвитку України в контексті продовольчих систем.

Світлана Распопіна, д-р с.-г. наук, 

завідувачка лабораторії лісового ґрунтознавства УкрНДІЛГА,

УкрНДІЛГА

Поширити статтю