Роль деревини в економіці країни

Чомусь так склалося, що в Україні пов’язаний з деревиною сектор промисловості недооцінюють. Ми часто чуємо, що на найвищих урядових рівнях вживали заходів для порятунку тієї чи іншої галузі промисловості, яка в економіці країни незначно випереджає згаданий сектор. А проте деревина та продукція з неї можуть робити вагомий внесок в економіку країни. Як приклад, наводимо нашого найближчого сусіда з країн ЄС – Польщу.

Незважаючи на несприятливі економічні умови на світових ринках, у 2012 році Польща належить до країн, котрі продемонстрували додатну динаміку економічного зростання. ВВП зріс на 1,9%, однак це на 2,6% менше, ніж 2011-го. Основними чинниками збільшення ВВП вважають сприятливі експортні тенденції (збільшення обсягів експорту на 3,4%, у реальному вираженні) і, меншою мірою, збільшення витрат на кінцеве споживання. Проте, внутрішній попит зменшився на 0,2%.

Надходження прямих іноземних інвестицій було життєво важливим як для економіки загалом, так і для деревообробного сектору (деревообробна, меблева і целюлозно-паперова галузі) зокрема проте в 2012 році вони зменшилися до €2,7 млрд. – це менше 20% обсягу 2011-го (€13,6 млрд.). У 2013 році економічна ситуація в Польщі не покращилася. Отож, за попередніми підсумками, ВВП цієї країни може збільшитися на 1,5%; водночас у 2014–му прогнозують зростання цього показника до 2,5%.

У 2012 році зафіксовано збільшення обсягів виробництва у деревообробному секторі до €22 млрд. Для порівняння, 2011-го цей показник становив €21 млрд. Найвищою була динаміка целюлозно-паперової галузі – зростання на 5,1% у сталих цінах, порівняно з попереднім роком. Обсяг реалізації промислової продукції деревообробної галузі збільшився на 3,8%, в той час як у меблевій зменшився на 8,4%. Порівняно з 2011 роком частка деревообробного сектору в загальному обсязі реалізації промислової продукції та її виробництва утрималася на тому самому рівні – 7,6% і 9% відповідно. Деревообробна і целюлозно-паперова галузі, в тому числі обробка паперу, мають велике значення в структурі реалізованої продукції у деревообробному секторі – частка кожної з цих галузей становить близько 34%. З іншого боку – у 2012 році зменшилася важливість меблевої галузі, а її частка у обсягах виробництва сектора скоротилися до 32% (з майже 35% у 2011-му). Істотно ситуація не поліпшилася й у 2013 році. Обсяги реалізації промислової продукції, найімовірніше, збільшаться приблизно на 2%, хоча їх динаміка у деревообробній галузі могла б бути кращою.

Економічна ситуація в Польщі та світі, як і раніше, негативно позначається на внутрішньому ринку праці. Наприкінці 2012 року рівень безробіття становив 13,4% (порівняно з попереднім роком зріс на 0,9%). Загалом у лісовому господарстві, деревообробній, меблевій та целюлозно-паперовій галузях було залучено 336 тис. працівників, що на 2% менше, ніж у 2011 році, однак у лісовому господарстві їх кількість зросла до 39 тис. осіб (38,8 тис. осіб у 2011-му). З іншого боку – кількість працівників у деревообробному секторі зменшилася до 297 тис. осіб (на 2,4%). Це 11% працівників промисловості загалом і більше 13% переробної. Структура зайнятості у деревообробному секторі Польщі така:

  • меблева галузь – 47%;
  • деревообробна галузь – 35%;
  • целюлозно-паперова галузь – 18%.

Через спад в економіці і зниження активності компаній, а отже, зменшення попиту наробочу силу, можна передбачати, що негативні тенденції на ринку праці спостерігатимуться і в найближчому майбутньому, а рівень безробіття наприкінці 2013-го збільшиться до13,8%. Такий самий рівень прогнозують й на 2014 рік.

Лісове господарство та деревообробний сектор відіграють важливу роль у польській зовнішній торгівлі. За підсумками 2012 року, деревина і вироби з деревини становили близько 9% вартості польського експорту і менше 4% – імпорту. Меблі є однією із найважливіших групи товарів у зовнішньоторговельному обороті (на цю групу припадає 4,5% загальної вартості польського експорту). Продукцію лісового господарства і деревообробного сектора польські компанії передусім імпортують з та експортують у країни ЄС. У 2012 році понад 83% загальної вартості експорту деревини і виробів з деревини припадає на ринок ЄС та майже 85% вартості їх імпорту теж з ЄС (для порівняння: частка країн ЄС у загальному обсязі польського експорту становила приблизно 76%, а імпорту – менше 58%). Протягом багатьох років лісове господарство та деревообробний сектор демонструють додатне сальдо торгівлі деревиною та виробами з неї, натомість як 2012 році в Польщі від’ємне сальдо зовнішньоторговельного балансу становило €10,6 млрд. Проте, об’єм імпорту деревини перевищує експорт (у 2011 році від’ємне сальдо торгівлі лісоматеріалами становило 1,5 млн м, а у 2012 – до 0,5 млн м3).

Найближчим часом масштаби очікуваного сповільнення економічного розвитку Польщі, а отже і розвитку лісового господарства й деревообробного сектору, залежатимуть від ситуації на зовнішніх ринках, особливо у тих країнах, котрі є основними торговельними партнерами Польщі: Німеччини, Росії, Великобританії і Китаю. Наслідки фіскальної консолідації в Польщі і демографічні фактори, в тому числі зменшення населення працездатного віку та зміни в професійній діяльності поляків, також можуть справити важливий вплив на економіку.

Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь