Визначення параметрів сходів

966 Views
Фото ілюстраційне

Чи задумувалися ви, скільки часу і зусиль йде на те, щоб спроєктувати таку звичну річ, як сходи? Адже окрім окраси домівки, вони мають бути безпечними та зручними у користуванні. Про деякі аспекти проєктування сходів розповімо у цьому матеріалі.

Перш ніж проєктувати сходи, необхідно з’ясувати такі моменти:

 • вид та інтенсивність руху, які максимально безпечно і зручно мають забезпечувати сходи;
 • різницю висоти між точками, котрі необхідно з’єднати;
 • обсяг і конфігурацію простору для будівництва;
 • застосовану будівельну технологію;
 • місця, в яких елементи сходів можуть спиратися на несучі або огороджувальні конструкції;
 • технологічні та естетичні вимоги відповідно до призначення та інтер’єру.

Найчастіше проєктувальникам доводиться розміщувати сходи певного типу із визначеною інтенсивністю руху в обмеженому просторі. У такому випадку проєктування і спорудження сходів – це комплексне завдання, яке слід вирішувати з урахуванням різноманітних, інколи навіть суперечливих чинників.

Призначення сходів – гарантувати безпечне переміщення при заданій інтенсивності руху та бути максимально зручними для використання. Здебільшого необхідно стежити ще й за тим, щоб проєктовані сходи займали якомога менше місця, оскільки цей простір дуже важко, а часом неможливо, використовувати з іншою метою. Вирішити ці завдання може правильний вибір типу сходів.

Оскільки, сходи не лише нам дають змогу переміщуватися з одного рівня будівлі на інший, а є ще й важливим елементом інтер’єру, необхідно прагнути, щоб конструкція, форма і використані матеріали максимально відповідали стилю будівлі.

Під час комплексного проєктування параметри кожних окремих сходів необхідно визначати з урахуванням усіх перелічених чинників.

Визначення параметрів сходинок

Сходинки – основний елемент сходів. Першою у сходовому марші є нижня фризова сходинка. Між нею та верхньою фризовою сходинкою розміщені основні сходинки. Верхня фризова сходинка – верхня точка сходового маршу. Саме її з’єднують зі сходовим майданчиком.

За формою сходинки бувають:

 • прямі;
 • скошені;
 • клиноподібні;
 • дугоподібні.

Мінімальна кількість сходинок в одному сходовому марші – 3. Зазвичай застосовують сходові марші із кількістю від 7 до 12 сходинок. Максимальна їх може бути 15, а в деяких випадках – 20.

Головним параметром для визначення розмірів сходинок є середня величина кроку людини, яка становить від 60 до 64 см.

Саме з кроком такої довжини людина пересувається по горизонтальній поверхні – цю величину переносять на довжину кроку, з якою можна переміщуватися по сходах. Для визначення розміру кроку на сходах використовують таку формулу:

2m+sz=60…64, см,

де m – висота сходинки (підсходинок), см;

sz – ширина сходинки (проступ), см.

Середнє значення довжини кроку для розрахунків за цією формулою дорівнює 62 см.

Залежно від кута нахилу сходів співвідношення висоти і ширини сходинки буде змінюватися.

Взаємозв’язок висоти і ширини сходинки залежно від кута нахилу сходів:
А – горизонтальна площина; В – садові сходи; С – терасні сходи; D – зовнішня ганкові сходи; Е – сходи всередині громадської будівлі; F – сходи всередині житлового будинку; G – сходи всередині квартири; Н – галерейні сходи: І – сходи в підсобне приміщення

Розміри сходинок (висоту та ширину) подають або у вигляді дробу, або як знак множення: 19/24 або 19×24 см. У чисельнику вказують висоту сходинки, а в знаменнику – її ширину. У випадку написання зі знаком множення перше число – це висота, друге – ширина.

Висоту і ширину сходинок слід розраховувати з точністю до міліметра, оскільки, навіть найменша помилка у розрахунках при великій кількості підсходинків спричинить відхилення, що неприпустимо, адже абсолютно усі сходинки повинні мати однакову висоту.

Використовують й інші формули, що дають змогу визначати взаємозв’язок висоти та ширини сходинки, наприклад, m+sz=46…48 см, однак основною все таки вважається наведена вище. Саме за її допомогою, знаючи одну із величин (ширину або висоту сходинки), можна легко вирахувати іншу. За різницею висоти між двома рівнями визначають висоту сходинки, а далі, підставивши це значення в формулу та прийнявши середню величину кроку у вказаному діапазоні визначають ширину сходинки. Із вирахуваних параметрів вибирають такі, що найбільше відповідатимуть призначенню проектованих сходів.

Зручність сходів також залежить від правильного вибору кута нахилу.

Наводимо найпоширеніші співвідношення підсходинки та проступу для різних видів сходів:

 • садові сходи – 10/43–12/40 см;
 • у житлових приміщеннях і котеджах:

а) сходи перед вхідними дверима – 15/33–16/31 см;

б) сходи у багатоквартирних під’їздах – 15/33–17/29 см;

в) сходи у малоквартирних під’їздах – 16/31–18/28 см.

 • у приватних будинках:

а) сходи в житловій зоні – 17/29–20/23 см;

б) сходи у допоміжній зоні – 19/25–20/23 см;

в) сходи у погріб – 20/23–21/21 см.

 • в громадських будівлях:

а) сходи перед вхідними дверима – 12/40–15/34 см;

б) вхідні сходи – 14/35–15/34 см;

в) міжповерхові сходи – 15/33–16,5/31 см.

Розташування сходинок у сходах може бути різним – найчастіше їх встановлюють перпендикулярно до центральної осі прольоту. Якщо ж є потреба використати інші варіанти розміщення, то їх слід розраховувати за іншими принципами, ніж тут описано.

Загалом довжина сходинки дорівнює ширині сходового маршу. Якщо сходинку вмонтовано у стіну, то в розрахунках параметрів сходів слід враховувати лише зовнішню частину.

На похилих сходах нога розташовується зручно, але на сходинках крутіших сходів, а також на клиноподібних сходинках дугоподібних сходів місця з боку пройому вистачає лише для ступні. Зробити зручнішим пересування такими сходами можна, застосувавши скошені підсходинки (передусім на сходах з кутом нахилу більше 50º), викривлені підсходинки чи не з’єднані між собою сходинки без підсходинки.

Переміщуватися прямолінійними сходами з паралельним розташуванням країв легко і безпечно, але щоб прорахувати правильне розташування сходинок на дугоподібних чи гвинтових сходах, треба добре помізкувати. При цьому слід пам’ятати, що у дугоподібних сходів розташовану зі сторони пройому бокову частина сходинки, яка до того ж ще й розміщена поза ходовою смугою, у розрахунок не беруть.

Під час проєктування сходів із клиноподібними сходинками або гвинтових сходів необхідно стежити, щоб сходинки зі сторони сходового пройому звужувалися не занадто, інакше сходи в цьому місці можуть стати занадто крутими. Якщо розміри проступу клиноподібних сходинок зі сторони пройому будуть зменшуватися не поступово, а стрибкоподібно, то під час руху вниз або в темноті це може спричинити нещасний випадок.

У межах ходової смуги мінімальний розмір променеподібно розташованих або клиноподібних сходинок не може бути меншим від половини величини проступу. При розробці горизонтальної проєкції прольотів доцільно заокруглювати по одній, а ще краще по дві сходинки, які з’єднані зі сходовим майданчиком. Через брак місця часто необхідно проєктувати клиноподібні сходинки, що звувужуються, вісь яких не перпендикулярна до ходової смуги. Такі сходинки дуже незручні для пересування. Визначають розміри клиноподібних сходинок аналогічно дугоподібним, але мінімальний розмір проступу, відміряний з боку пройому, становить від 2/3 до sz.

Поширити статтю