Значний потенціал

Сучасні технології лісовпорядкування для лісового господарства.

Розвиток науково-технічного прогресу та поява нових технічних засобів обробки інформації обумовили зміну підходів до збору та управління даними в лісовпорядкуванні. Сучасні технології дозволяють підвищити організацію праці, а технічні засоби досягти кращої якості при менших виробничих затратах.

Від інформаційної до геоінформаційної системи

Для процесів обробки геопросторових даних лісовпорядкування широко використовує сучасні геоінформаційні системи (ГІС). Виконуючи традиційну функцію відображення тематичних карт, ГІС є потужним інструментом, який дозволяє управляти великими обсягами різномасштабної картографічної інформації, аналізувати взаємозв’язки об’єктів у просторі, оперувати атрибутивними характеристиками. Таксаційний виділ, що раніше зводився до числового запису в базі даних, у геоінформаційній системі стає об’єктом просторового аналізу.

У процесі переходу від інформаційної до геоінформаційної системи управління даними, у ВО «Укрдержліспроект» на зміну закритій автоматизованій інформаційній системі створення картографічних даних «АІКС-лісгосп»» прийшли програмні засобиArcGIS компанії ESRI. Відтоді ГІС стали центральним елементом програмно-технічного комплексу для потреб лісової галузі. Для вирішення різноманітних завдань лісового господарства та лісовпорядкування цей комплекс включає геобазу даних та низку програм лінійки ArcGIS 9.3, пакетні програмні засоби для створення лісових карт, програми обробки даних дистанційного зондування землі, реляційну та АІКС-лісгосп таксаційні бази даних, польові ГІС. Знаходять використання також доступні безплатні картографічні сервіси та програми.

Всі складові комплексу обробки геопросторових даних взаємопов’язані і функціонально доповнюють один одного, завдяки використанню існуючих функцій загального призначення ArcGis та доповнення їх спеціалізованими функціями, що розширило функціональні можливості системи. Всі програмні засоби використовують розроблений «Класифікатор умовних знаків лісовпорядкування» і відповідні стилі, що стандартизувало процес виводу тематичних карт. Відповідно до «Технологічної інструкції з виготовлення лісових карт» для проекту організації та розвитку лісового господарства виготовляється понад двадцять лісових карт: планшети, плани лісонасаджень, оглядові плани, карти-схеми та інші карти, у масштабному ряді від 1:2000 до 1:200000.

Впровадження нових технологій дозволило лісовпорядкуванню запропонувати лісогосподарським підприємствам нові продукти та матеріали. Першою новою картографічною продукцією стали ортофотопланшети. Накладання вмісту лісовпорядних планшетів на ортофотоплани дозволило наповнити планшети важливою інформацією про взаємне просторове розміщення та суміжні до лісових ділянок території. Сьогодні цей продукт користується все більшим попитом у лісогосподарських підприємств.

Веб-управління лісовими ресурсами

Наступним кроком у впровадженні лісовпорядкуванням сучасних технологій стало надання доступу до лісовпорядних баз даних віддаленим користувачам через веб-сайт Web-ULR (веб-управління лісовими ресурсами), а також розповсюдження цифрових карт.

З метою оперативного використання повидільної таксаційної інформації в управлінні лісогосподарським виробництвом, спеціалістами відділу алгоритмізації та програмування інформаційно-обчислювального центру ВО «Укрдержліспроект» розроблено веб-доступ до реляційної бази даних, електронних карт та документації «Лісовий фонд України».

Зареєстрований користувач, через логін і пароль, отримує доступ до інформації певного рівня: підприємство, ОУЛМГ, лісовий фонд України.

Сайт Web-ULR передбачає два режими роботи:

 робота з документацією «Лісовий фонд України» та тематичними картами. Режим дозволяє отримувати доступ до повидільної картографії і тематичних карт (за породами, класами пожежної небезпеки, запроектованими лісогосподарськими заходами) та візуалізувати їх на екран комп’ютера користувача, а також отримувати документи, згідно затверджених форм (таксаційні описи, фонди, відомості, таблиці класів віку, форми 1 і 2 державного лісового кадастру тощо), які можна зберегти і ефективно використовувати у роботі лісогосподарських підрозділів;

 робота з програмою довільного відбору таксаційних показників. Програма здійснює технологічні операції відбору, відображення та обчислення показників. Операція відбору дозволяє одержати з реляційної бази даних інформацію про об’єкти, в яких зосереджується інформація, що цікавить користувача та відобразити ці об’єкти на електронних картах. Наприклад, відібрати пристигаючі та стиглі насадження сосни звичайної з її участю у складі шести одиниць і більше та повнотою вище 0,7 тощо. Операція обчислення дозволяє одержати підсумкові значення показників, здійснити їх групування, підрахувати кількість об’єктів у базі тощо. Наприклад, згрупувати насадження за повнотами, класами бонітету, типами лісу, категоріями земель, адмінрайонами тощо.

Отримані результати відбору таксаційних показників можна зберігати у форматі Microsoft Word чи Excel та здійснювати їх детальніший аналіз. Інформація на сайті WebULR оновлюється та актуалізується щорічно на основі матеріалів безперервного лісовпорядкування.

Цифрові карти і програми для навігації

Для використання на виробництві цифрових карт ВО «Укрдержліспроект» надає можливість встановлення цифрових карт у форматах програмних продуктів Digitalsта ArcGIS, а також використання векторних лісових карт та безплатних навігаційних додатків для пристроїв на базі операційної системи Android. Векторні карти містять лісівничо-таксаційну характеристику кожної лісової ділянки і у поєднанні з растровими картами (топокарти, космічні знімки, ортофотоплани) дають можливість отримати найсучаснішу інформацію про стан лісового фонду. Значущі переваги застосування цифрової картографії при лісовпорядкуванні, а також її впровадження в лісове господарство:

 підвищення точності складання карт і внесення поточних змін у лісові карти за рахунок використання даних інструментальної зйомки в електронному вигляді та космічних знімків; зручний і швидкий обмін даними (поточними змінами) через мережу Internet;підвищення якості визначення таксаційних показників лісових ділянок за рахунок їх програмного контролю на відповідність взаємозв’язку; покращення взаємодії лісовпорядкування з лісовим господарством та ступеня узгодженості дій за рахунок можливості отримання оперативної картографічної і таксаційної інформації для вирішення поточних питань проектування заходів та ведення лісового господарства; скорочення термінів отримання лісгоспами матеріалів лісовпорядкування за рахунок наявності даних у вигляді баз даних відразу після закінчення польових лісовпорядних робіт.

Використання у лісовому господарстві цифрових карт і програм для навігації у системі Android дозволяє:

 визначити поточне місце­знаходження користувача, встановити на місцевості межі між лісовими насадженнями, які мало відрізняються між собою;– проводити пошук і вибір ділянок лісового фонду за певними критеріями (номером чи лісівничо-таксаційними показниками) та навігацію до них;– фіксувати зміни (всихання, пошкодження, самовільні рубки, пожежі тощо) та об’єкти (рідкісні види рослин, грибні місця, місця концентрації червонокнижних видів тварин та ін.) у лісових насадженнях та приєднувати інформацію, яка характеризує ці об’єкти (опис, фотографії, відео); додавати та змінювати різноманітні картографічні об’єкти (зокрема, за результатами польових досліджень, GPS вимірів), редагувати властивості об’єктів (кольори, межі, розміри) та проводити карто­метричні операції; прокладати маршрут руху, записувати трек і потім супроводжувати по ньому;проводити вибір оптимальних місць для будівництва лісових доріг, визначення відстані вивозу лісу тощо; експортувати дані у інші картографічні додатки чи ГІС-програми для подальшої обробки.

Висновки

Наведений огляд сучасних технологічних засобів лісовпорядкування показує значні потенційні можливості їх використання у лісовому господарстві. Нині електронні карти передані ВО «Укрдержліспроект» усім державним підприємствам Волинського та Одеського ОУЛМГ, ряду підприємств Київського, Вінницького, Чернівецького, Чернігівського, Жи­томирського, Рівненського, Тернопільського, Хмельницького ОУЛМГ (за­галом понад п’ятдесят підприємств). Доступ до Web-ULR наданий понад двадцяти підприємствам.

Свого часу, Державне агентство лісових ресурсів України зобов’язало ВО «Укрдержліспроект» передавати бази даних лісогосподарським підприємствам. Сьогодні багато підприємств самі вимагають цих даних. Все це початок спільного позитивного процесу, оскільки завдяки використанню цифрової картографії та баз даних безпосередньо підприємствами галузі, лісовпорядкування зможе покращити якість власних матеріалів.

Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь