Потрібен кваліфікований працівник? Робимо ставку на дуальну освіту!

Tags: 127 Views

Система дуальної освіти Німеччини вважається однією із складових успішного подолання економічної кризи в Європі.

Наміри запровадити дуальну освіту (коли поєднуються теоретичне і практичне навчання на підприємстві) в Україні виникли не на порожньому місці – університетські програми, які передбачають навчання на робочому місці, активно розвивають в багатьох країнах, але найбільшої результативності у цьому досягла Німеччина. Як наслідок – серед молоді цієї країни дуже низький рівень безробіття. Нині все більше університетів прикладних наук Німеччини пропонують освітні програми, які поєднують теоретичне навчання з поглибленою практичною підготовкою на робочих місцях, а також в деяких випадках зі здобуттям професійної кваліфікації. Ці програми мають різні назви – «blended learning» – «змішане навчання», «sandwich courses» – «сандвіч-курси», «apprenticeship» – учнівство, «dual studies» – дуальні програми. За своїм змістом вони належать до VET (з англ. «vocational education and training») професійної освіти і підготовки, професійно-орієнтованих програм.

Що це діє, підтверджує й той факт, що, за даними сайта Hochschule Dual, який є інформаційною платформою дуальної освіти в Баварії, 19 університетів і технічних коледжів, в тому числі 17 державних університетів прикладних наук, пропонують абітурієнтам 160 дуальних освітніх програм. З 2006 р. по 2015 р. кількість студентів, які їх опановують, зросла майже вдесятеро і перевищила 6000 осіб. Участь у дуальних програмах беруть 1100 компаній.

Дуальні програми в Німеччині функціонують на різних рівнях освіти і в різних галузях. За ними навчають фахівців для комерційної сфери, засобів масової інформації, інженерно-технічних, технологічних спеціальностей, комп’ютерних наук тощо.

Затверджено навіть перелік професій, за якими здійснюється підготовка в межах дуальних програм. Також закон Німеччини про професійну освіту визначає перелік компетентних органів у питаннях, що стосуються професійної освіти і навчання на робочих місцях. Це, як правило, Торгово-промислова палата та інші професійні палати (асоціації).

Загалом дуальних освітніх програм в Німеччині є три види:

1) комплексна освітня програма – Verbundstudium (на рівні бакалавра);

2) освітня програма з поглибленою практичною підготовкою – Studium mit vertiefter Praxis (на рівні бакалавра/магістра);

3) програма стипендій I.C.S. Fördermodell від асоціації International Cooperative Studies (ICS).

Дуальні програмиДуальні програми

Дуальні програми, які за змістом теоретичного навчання еквівалентні традиційним, базуються на єдиних стандартах якості. Вони передбачають, що тривалість дуальної програми типу Verbundstudium не повинна перевищувати 4,5 року, з яких практична підготовка за спеціальностями в галузі комерції має становити не менше 17 місяців, інженерними професіями – 21 місяць.

Укладання договору між компанією, студентом та університетом є обов’язковим для всіх типів дуальних програм. У договорі обумовлюють суть, обсяг практичних завдань, право на відпустку і обов’язкову винагороду, а також інші умови. Компанія несе відповідальність за забезпечення якості навчання. Згідно із трудовим законодавством Німеччини, студенти дуальних програм мають однакові права з працівниками підприємств щодо медичного страхування, допомоги з безробіття, пенсійного забезпечення впродовж усього терміну навчання. Як правило, передбачається випробувальний термін (близько півроку).

Відповідно до стандарту дуальна програма з поглибленою практичною підготовкою типу Studium mit vertiefter Praxis на рівні бакалавра триває 3–4 роки, магістра – 1,5–2,5 року. Практична частина в дуальних програмах бакалаврату має бути принаймні на 50% більшою, ніж у традиційних програмах. Вона реалізується, зокрема, за рахунок тривалості перерви між семестрами. На рівні магістра програми цього типу передбачають принаймні 34 тижні практичної підготовки (або не менше ніж половину тривалості програми).

Як Verbundstudium, так і Studium mit vertiefter Praxis орієнтовані на абітурієнтів. Опанування Verbundstudium може передбачати, окрім присвоєння освітньої кваліфікації бакалавра, здобуття професійної кваліфікації Торгово-промислової палати Німеччини. Проте компанія, яка бере участь в таких програмах, має проблеми з відбором абітурієнтів та недостатньою теоретичною підготовленістю студентів на молодших курсах.

На відміну від цього, цільова група дуальної програми I.C.S. Fördermodell – кращі студенти традиційних програм бакалаврату, яких університети відбирають у 3–4 семестрах і рекомендують підприємствам. За ICS Fördermodell практична підготовка становить не менше 7 місяців і 56–81% часу навчання. Графік навчального процесу відповідає графіку для традиційних бакалаврських програм, тому студенти такої дуальної програми відвідують ті самі аудиторні заняття, що й студенти звичайної програми. Опановує широке коло професійних навичок студент на підприємстві під час канікул, практики і виконання випускової роботи.

Витрати компанії, яка бере участь у ICS Fördermodell, становлять близько €17 тис. на рік на одного студента. До цих витрат належать фінансова підтримка студента (€900 євро/місяць) і єдиний внесок (€3000/семестр на одного студента), який використовують на підтримку асоціації і фінансування участі факультетів для забезпечення високої якості викладання. Участь у такій схемі для компаній дешевша порівняно з альтернативними дуальними програмами, етап знайомства зі студентами є достатньо тривалим, а рівень студентів — вищим.

Для студентів дуальних бакалаврських програм всіх типів є можливість подальшого безперервного переходу на програму магістра.

У галузі технологій оброблювання деревини сформувалися вузькі спеціалізації, що потребують на доповнення до ґрунтовної університетської теоретичної підготовки опанування практичних навичок в умовах виробництва. В Університеті прикладних наук м. Розенгайм (Німеччина), одному із найкращих європейських вишів, які готують фахівців у цій галузі, дуальна програма Verbundstudium з технології оброблювання деревини передбачає початковий рік навчання на робочому місці з отриманням професійної кваліфікації. Зайнятість студента в компанії становить 27,5 місяця (>50% часу навчання), в тому числі навчання — 23,5 місяця (43%). Для тієї ж спеціальності і освітнього рівня університет пропонує дуальну програму іншого типу з поглибленою практичною підготовкою, без початкових практичних семестрів і професійної кваліфікації, згідно з якою практика становить 14,5 місяця (35%). Магістерська підготовка технологів деревообробки також здійснюється в дуальному форматі впродовж трьох семестрів з практикою на робочому місці впродовж 8,5 місяця (49%) з часом виконання магістерської роботи включно.

Перевагами дуальних програм є набуття студентами цінного досвіду і плавний перехід від навчання до роботи, інтенсивний супровід у компанії та університеті, фінансова стійкість, завдяки якій є можливість зосередити увагу на перспективах професійного зростання, а не проблемах фінансування навчання. Для підприємств вони також вигідні – вони отримають готового працівника «під себе», котрого вже добре знають. Справа лише за малим – випробувати таку систему освіти в дії на наших теренах.

TAGGED:
Поширити статтю
Leave a comment

Залишити відповідь